(English version below) Սիրելի Հայաստան ջան Հունվար 2019 Իմ անունն է Յան: Այս տարվա հունվարի 6-ին՝ սուրբ ծննդյան օրը, նոր լուսնի էներգիայի ազդեցության տակ ես երազ տեսա: Երազ` մեր սիրելի Հայաստանի մասին: Երազ, որն ուզում եմ կիսել այն բոլորի հետ, ովքեր կրում են Հայաստանն իրենց սրտում: Երազում ես տեսա նոր Հայաստան, ծագող՝ ինչպես ֆենիքսը մոխրի միջից: Հայաստան, որտեղ մենք շուտով կարող ենք...
When you are sitting in a cafe in a park in Yerevan and end up speaking with the President of Armenia and his wife Yesterday in Yerevan after coming back from my trip to Belgium and being reunited with Kristine in Armenia we are drinking something in a cafe in a park in Yerevan. We are speaking about how tired...
For a future project in Armenia we need your help <dutch version below> Together with my wife Kristine and her father we are planning to create an "eco village" close to Yerevan, the capital of Armenia. The place will be suitable for a wide range of activities such as - eco tourism - conferences - summer and winter camps for children - projects with...
Armenian Wedding - Kristine Jan - Church Ceremony link to the photo's https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215315043843005&type=3   pictures from the traditional Armenian Wedding Celebration see link https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3
Traditional Armenian Wedding Ceremony - marriage Kristine Jan link to pictures https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3 pictures of church ceremony and evening party will follow in other album