We woke up from a dream

119

 

Good morning world, this days I wrote a poem of hope I would like to share with you,

Goeiemorgen wereld, dezer dagen schreef ik een gedicht van hoop dat ik graag met je wil delen,

Բարի լույս աշխարհ, այս օրերին ես հուսադրող բանաստեղծություն եմ գրել, որը կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ,

  We woke up from a dream

(Dutch version see below, Nederlandse versie zie verder) (Armenian version see below, հայերեն թարգմանությունը տես ներքևում)

We woke up from a dream
And we looked into the empty streets
We heard people signing from their balcony’s

We woke up from a dream
And we saw there was no pollution in the air
So we could see a sky more blue than ever before

We woke up from a dream
And we could hear more birds signing than ever before
So we could here the promise of a new spring coming like we never heard it before

We woke up from a dream
And we could simply see how we have been always sleeping awake before
And we realized that we are more alive than ever before

We woke up from a dream
And we looked to the world with new eyes
And we saw a before and an after

From the heart,

Jan

(Nederlandse versie)

We ontwaakten uit een droom

We ontwaakten uit een droom
En we aanschouwden de lege straten
We hoorden mensen zingen vanop hun balkon

We ontwaakten uit een droom
En we zagen dat er geen vervuiling in de lucht was
Dus we konden een hemel aanschouwen die blauwer was dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we hoorden meer vogels zingen dan ooit tevoren
En zo konden we de belofte van een nieuwe lente voelen zoals we dat nooit eerder hadden ervaren

We ontwaakten uit een droom
En we konden zien hoe we voorheen wakker sliepen
En we stelden vast dat we levendiger zijn dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we keken naar de wereld met nieuwe ogen
En we zagen een voor en een na

Uit het hart,

Jan

(հայերեն թարգմանություն)

Մենք արթնացանք երազից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք դատարկ փողոցները,
Մենք լսեցինք մարդկանց, ովքեր երգում էին իրենց պատշգամբից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք, որ օդում աղտոտվածություն չկա,
Այսպիսով, մենք կարող էինք տեսնել մի երկինք, որն ավելի պայծառ էր, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք լսեցինք ավելի շատ թռչուններ, որոնք երգում էին, քան երբևէ,
Եվ այսպես, մենք կարող էինք զգալ նոր գարնան խոստումը, ինչպես նախկինում չէինք զգացել

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք կարող էինք տեսնել, թե ինչպես նախկինում արթուն քնած էինք,
Եվ մենք գտանք, որ հիմա մենք ավելի կենդանի ենք, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք նոր հայացքով նայեցինք աշխարհին,
Եվ մենք տեսանք անցյալն ու ապագան

Սրտից

Յան

The bigger picture – stand your ground and find the blessings in this challenging times

121

What is happening in the world from a bigger perspective

(Nederlandse versie zie verder, Dutch version below)

How to turn this challenges times in blessings?

The whole world is going in quarantine this days and the real virus and pandemy in the world is not an illness but FEAR

In some kind of way you can say that the whole world is also pushed in a collective silence retreat right now and maybe humanity can turn this in a blessing

What is the blessing in all of this if we are not focussing on fear?

We can now more than ever make time to sit and contemplate on what we are afraid of in life, we can make time to meditate on our dreams and our challenges, we can take time to focus on what we really want in life, time to connect with ourselves, time to step out of the rat race  … The hidden blessing is that we are pushed to sit with ourselves and be with ourselves … Or we can be also choose to be overwhealmed by fear…

Where we choose for?

This is a good time how we as humanity can find stillness in the storm. There are things in the world we can not control but we as humans have the power and free will to decide how we react on things around us.

Make this time a blessing and always remember that difficult times and challenges carry hidden blessings in them.

So don’t worry but find the silence in yourself in this point of time. The world needs your light. Go in nature and look how nature is awakening and rises out of death of winter like it does every year. Life always rises like a phoenix of its ashes. That is an universal law

Don’t worry be happy and let the real virus called FEAR be like a wind that touches your branches but be flexible and at the same time be rooted like the oak tree, stand firm and find the silence in the storm

From the heart

Jan

 

Wat er gebeurt in de wereld vanuit een groter  perspectief

Hoe verander je moeilijke tijden in zegeningen?

De hele wereld gaat momenteel in quarantaine en het echte virus en de pandemie in de wereld is geen ziekte maar ANGST

Op de een of andere manier kun je zeggen dat de hele wereld nu ook in een collectieve stilte-retraite wordt geduwd en misschien kan de mensheid dit in een zegening veranderen

Wat is de zegen van dit alles als we kiezen om niet te focussen op angst?

We kunnen nu meer dan ooit tijd maken om stil te vallen en na te denken over waar we bang voor zijn in het leven, we kunnen tijd vrijmaken om te mediteren over onze dromen en onze uitdagingen in het leven, we kunnen de tijd nemen om ons te concentreren op wat we echt willen in het leven, tijd om verbinden met onszelf, tijd om uit de ratrace te stappen … De verborgen zegen is dat we worden gedwongen om met onszelf te gaan zitten en bij onszelf te zijn … Of we kunnen ook kiezen om overweldigd te worden door angst …

Waar kiezen we voor?

Dit is een goede tijd hoe wij als mensheid stilte kunnen vinden in de storm. Er zijn dingen in de wereld die we niet kunnen beheersen, maar wij als mensen hebben de macht en de vrije wil om te beslissen hoe we reageren op dingen om ons heen.

Maak van deze tijd een zegen en onthoud altijd dat moeilijke tijden en uitdagingen in een groter geheel verborgen zegeningen in zich dragen.

Dus maak je geen zorgen, maar vind de stilte in jezelf in deze tijd. Ga de natuur in en kijk hoe de natuur ontwaakt en uit de dood van de winter opstaat zoals elk jaar. Het leven rijst altijd op als een feniks uit zijn as. Dat is een universele wet

Maak je geen zorgen, wees gelukkig en laat het echte virus genaamd angst zijn als een wind die je takken raakt, maar wees flexibel en tegelijkertijd geworteld als de eik, blijf standvastig en vind de stilte in de storm

Uit het hart

Jan

Schrijf- en stilteweek Armenie 14 t/m 22 maart 2020

761

Nieuw geplande groepsreis voor de momentbeslissers aan supervoordelige prijs

Schrijf- en stilteweek Armenie Zat 14 maart t/m Zo 22 maart 2020

Heb je zin om een weekje te schrijven en je te verbinden met jezelf en de stilte in een prachtig land vol ongerepte natuur ? Plan je een boek te schrijven of heb je gewoon zin om recreatief te schrijven? In deze week ligt de focus op schrijven vanuit de stilte in jezelf en met jezelf en de natuur als inspiratiebron. Dit in combinatie met het bezoeken van Armenie en zijn krachtplekken waarin je dit prachtige land op een unieke manier zult leren kennen.

Dit is bovenal een reis voor de momentbeslissers en gaat door van zaterdag 14 maart t/m zondag 22 maart. Het is ook een ideale periode net voor de aanvang van de lente om het jaar hernieuwd in te zetten.

De prijs voor deze reis is 1.333 Euro inclusief;

– rechtstreekse vlucht Brussel – Yerevan heen en terug

– luchthaventransfer heen- en terug naar Golden Apricot B&B

– alle maaltijden

– alle overnachtingen in Golden Apricot B&B

– alle transport ter plaatse met comfortabele wagen

– volledige organisatie en omkadering reis

  1. (onder voorbehoud beschikbaarheid en vluchtprijzen)

maw een reis waarin alles is geregeld en voorzien opdat je ten volle kan zakken in het moment. Deze reis is een absolute buitenkans ook om aan een voordelige prijs een land te bezoeken dat momenteel wereldwijd op vele to do lijstjes komt te staan van reizigers en reisorganisaties

praktisch voor de reis; reizen in Armenie is veilig en staat op de lijst van meest veilige landen ter wereld om te reizen en er is geen visum nodig voor reizen naar Armenie, enkel een internationaal paspoort dat minstens 6 maanden geldig is bij aankomst

Wil je er graag bij zijn?

Je kan deze reis vanaf vandaag boeken en dit tot en met aanstaande vrijdag. Daarna is inschrijving niet meer mogelijk. Je kan me een berichtje sturen via info@janmoeyaert.com als je er graag bij wil zijn alsook voor eventuele vragen over de reis.

Hartegroet en misschien tot gauw in Armenie,

Jan

Wedding Kristine and Jan – Armenia – short movie from our wedding in Armenia mady by AK Wedding

753

Short movie from our wedding in Armenia made by Andranik from AK Wedding

you can watch the movie by this link

https://youtu.be/NgiPcafRIbc

Thanks a lot to Andranik for making this amazing video and thanks a lot also to all the people who helped making our wedding day an unforgettable day. But most of all thanks to my Beloved Kristine for writing our love story together and also for all the preparation and organization you did for our wedding day and for making it an amazing day.

More news and the full movie from our wedding you can find on my youtube channel and here on my website

Lots of love

Jan