Maria Magdalena

0
1137

Andalucië, 22 juli 2017

Ik ben de Godin met vele gezichten. Ik ben het vrouwelijke principe van de wereld. Het vrouwelijk principe dat de vruchten van de wereld voortbrengt. Ik nodig je uit om me te zien en te herinneren. Om me te koesteren opdat nog vele generaties van mijn vruchten mogen proeven. Ik ben de grote baarmoeder. Ik vraag je om de aarde te koesteren. De aarde die de grote baarmoeder is van waaruit alle leven ontstaat.

Ik ben ook de bruid van de God. Herinner je dat mijn rechtmatige plek naast de God is. Er is pas balans wanneer het mannelijke en vrouwelijke principe zich met elkaar vermengen. Wanneer de God en de Godin samen komen.

Een nieuwe tijd is aangebroken. Kies voor de liefde. Want liefde is de ene ware religie die alles zal overwinnen. Al de rest zal uiteindelijk verdwijnen. Liefde is het begin en het einde. De enige waarheid. Herinner je wie je bent. In je kern ben je de liefde.

Transformeer pijn die er is via liefde. Begraaf de wapens en leef vanuit je hart. In het hart zijn we immers allen verbonden. Daar zijn we geworteld in dezelfde essentie. Daar zijn we allemaal familie. Daar zijn we geen mannen, geen vrouwen, geen stammen, geen religies, … . In het hart is er geen afgescheidenheid en zijn we geworteld in dezelfde essentie.

Wees niet ook bang voor de schaduw want wat in het duister is zal geopenbaard worden. Alles komt in het licht. Ga in licht en liefde broeders en zusters aller volkeren en verenigt u. Open je hart en stel je open. Durf je kwetsbaar op te stellen en deel je gevoelens.

Zie in de ander de spiegel van jezelf. Oordeel niet en aanschouw alles en iedereen vanuit mededogen. Pijn, onderdrukking, boosheid, … Het zijn allemaal zaken die slechts kunnen worden getransformeerd vanuit liefde. Niet vanuit strijd. Vergeef jezelf en de ander. Omarm je potentieel en herinner je wie je bent. Zie ook het potentieel in de ander.

Herinner je de God en de Godin in jezelf. Het mannelijke en vrouwelijke principe in jezelf. Beide komen samen in jezelf. Heel worden is beide voelen in jezelf. Het is de verbinding tussen voelen en denken. De verbinding tussen je hoofd en je hart. Zoek het niet buiten jezelf want je dient het eerst in jezelf te vinden. Bevrijd je van instituten en instellingen die het goddelijke buiten jezelf plaatsen. Kijk naar binnen. Kijk in je eigen hart en aanschouw je eigen essentie die de essentie van alles is. In het hart is alles verbonden. In het hart is alles liefde.

Warme groet,

 

Jan Moeyaert

In naam van Maria Magdalena

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here