De vrouw in elk van ons

158
1303

De vrouw in elk van ons

Zonet schreef ik deze tekst uit die doorkwam tijdens een afstemming die ik deed rond de energie van wereldvrouwendag en waarvan ik voel dat ik ze dien te delen voor een hoger doel dat mezelf overstijgt …

We leven momenteel in een tijd waarin het vrouwelijke zich collectief aan het bevrijden is na eeuwen van onderdrukking. Niet enkel de vrouw fysiek maar ook het vrouwelijke aspect in de man. De golf van vrouwen die zich bevrijden en de beweging van vrouwen die momenteel opstaan is geen individueel maar een collectief proces. De tijd is er rijp voor. Het is echter een proces dat zowel voor mannen als vrouwen van belang is. Een grote taak in dit proces is ook weggelegd voor de mannen. Want die vrouwelijke energie waar het in kern over gaat zit ook in mannen. Die vrouwelijke energie is onze gevoelswereld. De gevoelswereld van iedere mens.

Daarom is het ook in deze tijd belangrijk dat mannen zich meer en meer met hun gevoelens gaan connecteren. Op vandaag zijn veel mannen nog steeds afwezig als het op gevoelens aankomt. Ook hier betreft het iets collectiefs dat werd overgeleverd van generatie op generatie. Vele generaties mannen zijn nooit geleerd wat het is om over gevoelens te praten. Vele mannen zijn opgegroeid met een afwezige vader en hebben nooit gezien wat het is om als man kwetsbaar te kunnen zijn. Veel mannen hebben nooit een rolmodel gekend die het vrouwelijke in zichzelf eert. Overal waar mannen komen zoals thuis, op school, op het werk worden ze nog steeds geconfronteerd met dezelfde afwezige man als het op gevoelens aankomt.

De energie van deze van zijn gevoelens ontkoppelde man zit heel diep geworteld in het collectief bewustzijn. Eeuwen werd ons het beeld van generatie op generatie overgeleverd van een man op zoek naar macht, uiterlijke rijkdom, prestatie, strijd, … . Getuige daarvan zijn ook de vele oorlogen in de wereld … Oorlogen die zowel een innerlijke als een uiterlijke oorlog zijn … De sleutel is er in deze tijd ook in gelegen dat mannen zich meer en meer met hun gevoelswereld gaan verbinden. Dat mannen zich gaan bevrijden van de overgeleverde patronen van generatie op generatie. Mannen die ook naar binnen durven keren. Net dit gegeven van naar binnen keren is ook iets typisch vrouwelijks. Iets wat zowel voor mannen als vrouwen van toepassing is. Pas wanneer mannen naar binnen keren en connecteren met hun gevoelswereld kunnen mannen er ook werkelijk zijn voor vrouwen. Want een man die niet in contact staat met zijn gevoelswereld kan een vrouw niet zien zoals ze werkelijk is. Net zoals dat omgekeerd ook zo is. Een vrouw kan pas ten volle in haar kracht komen en in haar zachtheid zakken wanneer er mannen zijn die hiervoor de ruimte maken.

Belangrijk in deze tijd is ook dat vrouwen zich niet gaan nestelen in een slachtofferpositie en de man niet als dader gaan zien voor de pijn die hen is aangedaan. Want strijd is ook geen oplossing in dit proces. Strijd en boosheid zijn een vicieuze cirkel waar je nooit uitkomt als je niet bereid bent uit het drama en de pijn te stappen. Om te evolueren naar gelijkheid tussen man en vrouw dienen we allemaal onszelf in de spiegel te kijken. Zowel mannen als vrouwen. Strijd is absoluut geen oplossing in dit proces. Het kan goed zijn om patronen te doorbreken maar uiteindelijk zal het enkel pijn brengen. Wat nodig is in deze tijd is het overstijgen van het verhaal van dader versus slachtoffer. Vergeving en compassie zijn de sleutelwoorden in deze tijd.

De enige oplossing is om elkaar met liefde en mededogen te aanschouwen en elkaar vanuit het hart te ontmoeten. Dat kan pas gebeuren als werkelijk iedereen in de wereld bereid is om in de spiegel te kijken. Pas als we allemaal bereid zijn naar binnen te keren en te aanschouwen wat is kan heling als vanzelf ontstaan. Daarin is onze gevoelswereld of de vrouwelijke energie cruciaal. Want hoe je het ook draait of keert in essentie dragen we allemaal vrouwelijke energie in onszelf. Zowel man als vrouw. De sleutel is voor ons allen gelegen in ons eigen hart. En hoe we het ook draaien of keren we zullen de sleutel zelf dienen op te nemen …

Warme groet,

Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here