Magie van water en vuur

1

11 november 2016 ’s morgens ergens in de omgeving van Damme. Tot inkt getransformeerd water vloeit via mijn pen op de ontvankelijke pagina’s van mijn dagboek. Witte pagina’s zijn klaar om mijn mijmering te ontvangen genaamd de magie van water en vuur.

De magie van water en vuur

Ik zit buiten in de tuin met een kopje thee in de hand. Het zonlicht straalt zachtjes op mijn gezicht. Het licht heeft in deze periode een andere intensiteit dan in de zomer. Een deken van dauw heeft zich aan mijn voeten uitgespreid over het gras en de planten. Een fragiel deken van dauwdruppels dat als diamanten schijnen in het aanzien van de ochtendzon. In zich dragen ze het verlangen om gevuld te worden met warmte om zo ten hemel te worden gedragen. Dezelfde zon speelt met haar lichtstralen in het doorzichtig glazen theekopje in mijn hand. Het water in het kopje dat hetzelfde verhaal vertelt als de dauwdruppels die op de aarde zijn gelegen. Enkel de omgeving en de omstandigheden zijn anders.

In het licht van de zon zie ik stoom uit mijn kopje naar de hemel stijgen. Net zoals de dauw hetzelfde zal doen later op de dag in een iets trager proces. Door het water op te warmen in een waterkoker is een eenvoudig en tegelijk wonderbaarlijk proces in gang gezet. De waterkoker zorgt er net als de zon voor dat het water van vorm kan veranderen. Een moment van transformatie dat zich ook in mijn theekopje afspeelde. Het theezakje dat ik zoëven in het kokende water liet afdalen had zich intussen langzaam vermengd met het hete water. Waardoor het water geleidelijk aan een nieuwe vorm en kleur had aangenomen. Ik geniet van de magie van water en vuur in deze ogenschijnlijk eenvoudige momenten waarin tegelijk zoveel wonderbaarlijks besloten ligt.

Bij het drinken voel ik hoe het water in mijn lichaam afdaalt en mij een warm gevoel heeft. Ik besef hoe belangrijk dit water is voor mijn bestaan in deze wereld. Water is iets heiligs net zoals vuur dat is. Wanneer het kopje leeg is droom ik even weg en richt mijn blik zich naar de vijver naast mezelf. Een spiegel van een immense massa water is voor me gelegen. Hetzelfde water dat opnieuw hetzelfde verhaal vertelt als dat van de dauwdruppel. Hetzelfde verhaal van het water in het kopje thee dat zich intussen in mijn lichaam heeft genesteld. Ik aanschouw de reflectie van mijn gezicht in deze natuurlijke spiegel. Naast mijn gezicht zie ik stoom uit mijn mond langzaam naar de hemel opstijgen. Stoom identiek aan de stoom die zoeven uit het theekopje ten hemel stijg. Mijn lichaam is een levend theekopje denk ik bij mezelf.

Mijn ogen sluiten zich en in mijn gedachten glijd ik weg. Ik hoor het gefluister van de stem van de winter in het vallen van het blad. Die stem nodigt me uit om de beweging naar binnen te maken. Ik denk aan de fijne en minder fijne tijden in mijn leven. Aan de momenten dat ik tot tranen toe hebben gelachen. Aan de momenten dat ik heb geweend om mijn verdriet te transformeren. Ik zie alle tranen van vreugde en verdriet die reeds in mijn leven zijn geweest op het netvlies van mijn ogen verschijnen. Na het aanschouwen van deze versnelde film open ik opnieuw mijn ogen. Waarna mijn ogen opnieuw vallen op de dauwdruppels in het gras. Daar in het gras zie ik niet langer meer dauwdruppels maar tranen van vreugde en plezier. Ik sluit opnieuw mijn ogen en zie mijn eigen gezicht terwijl dauwdruppels zachtjes van mijn wangen rollen en op de aarde neervallen. Al de pijn en vreugde die ik in mijn leven heb gekend komen op dat moment in een ander daglicht te staan.

Tot zover de mijmering die ik eergisteren in mijn dagboek neerschreef. Een mijmering waarin de herinnering is gelegen van het belang van ogenschijnlijk eenvoudige zaken zoals water en vuur die tegelijk zo wonderbaarlijk en kostbaar zijn omdat ze zo belangrijk zijn om te kunnen leven.

Wil je op de hoogte blijven van mijn boek dat volgend jaar uitkomt. Schrijf je vrijblijvend op de nieuwsbrief en volg het ook via de pagina van Onderweg – Jan Moeyaert via https://www.facebook.com/onderwegjanmoeyaert/?fref=ts alsook via instagram via https://www.instagram.com/onderwegjanmoeyaert/.

de-magie-van-water-en-vuur

O heilige poëzie

46

O Heilige Poëzie

 

Ergens in de ruimte

Zwevend tussen beeld en spraak

Ontmoetten we elkaar voor het eerst

O Heilige Poezië

 

Via universele woordensleutels

Openden zich steeds nieuwe dimensies

Tot ver voorbij de schemerzone

Waar de innerlijke en uiterlijke wereld in dialoog treden

Daar was jij het die me hielp ontsnappen

O Heilige Poëzie

 

Uit het doolhof van de wereld

Door me de sleutel aan te bieden

Tot de poort van het hart

Van waar jij bent uitgegaan

O Heilige Poëzie

 

Om mij terug thuis te brengen

 

o-heilige-poezie

Mededogen en compassie

0

Mededogen en compassie

Mededogen en compassie ontstaan vanuit het besef dat de ander ergens een spiegel is van jezelf. De spiegel van een facet dat ergens ook in jezelf besloten ligt. Een facet dat je herkent of een facet dat je misschien liever niet wil zien. In kern voorbij alle oppervlakkige verschillen zijn we immers allemaal gelijk. Wat ons uniek maakt is hoe we ons aan de oppervlakte tonen. Door hoe we onszelf in de wereld tonen in het leven dat we leiden. Het is zoals een golf die zich aan de oceaan manifesteert. Uniek in zijn vorm en tegelijk in kern deel van de oceaan. Zo is het ook met het mens zijn. In kern zijn we allemaal verbonden net zoals we tegelijk uniek zijn. Wat ons uniek maakt is de essentie van waaruit we leven. Iets waar we elke dag opnieuw voor kunnen kiezen. Het goeie en kwade leeft in elk van ons. We hebben echter zelf de vrije keuze om zelf te kiezen waar we voeding aan geven. Elke dag opnieuw kunnen we kiezen om het beste of het slechtste van onszelf te geven. Een keuze die iedereen voor zichzelf maakt. Vanuit dit besef kan je ook compassie of mededogen tonen naar het gedrag van iemand anders. Ook al is dit soms uitdagend als iemand gedrag vertoont dat je liever niet wil zien. Je hoeft het gedrag van een ander niet goed te keuren. Je leert er wel op een andere manier naar kijken. Vanuit een besef dat we diep vanbinnen allemaal gelijk zijn.

Fragment uit het boek Onderweg – Jan Moeyaert dat volgend jaar uitkomt

Wil je graag op de hoogte blijven van de uitgave schrijf je gerust in op de nieuwsbrief via de website of like de pagina van Onderweg – Jan Moeyaert

Warme groet,

Jan

 

compassie-en-mededogen

Wees gewoon jezelf

4

Wees gewoon jezelf

Het mooiste cadeau dat je jezelf en de wereld kan geven is gewoon jezelf zijn. Om daarbij ook vrij te worden van wat anderen van je denken. Hoe een ander je ziet heb je immers geen invloed op. Het enige dat je kan doen voor jezelf is elke dag opnieuw bloeien naar de beste versie van jezelf. Het is zoals met het bloeien van een bloem. Het maakt niet uit welke naam je een bloem geeft. Bloeien zal ze toch doen. Haar schoonheid is haar geschenk aan de wereld. Als toeschouwer kan je haar schoonheid aanschouwen. De essentie van een bloem kan je echter niet in woorden bevangen. Het kader van de toeschouwer bepaalt hoe die iets bekijkt. De bloem inherent is gewoon zichzelf. Zo is het ook als mens. Als mens kan je ervoor kiezen om gewoon jezelf te zijn. Hoe een ander jouw ziet daar heb je geen invloed op.

bloem-die-bloeit

Je bent goed genoeg

0

Je bent goed genoeg

Angst om niet goed genoeg te zijn. Veel mensen hebben het gevoel wel eens maar durven er vaak niet over spreken. Ook mensen waarvan het oppervlakkig lijkt dat ze alles voor elkaar hebben. Het gevoel niet goed genoeg te zijn is een gevoel dat omwille van verschillende redenen kan ontstaan. Uit bepaalde overtuigen of ervaringen die we meekrijgen tijdens het opgroeien. Van ouders, van de maatschappij, van vrienden, … . Vaak denken we dat we aan een bepaald beeld buiten onszelf dienen te voldoen om iemand te zijn. Vaak vertonen we hierdoor verwacht gedrag ipv authentiek gedrag. We beperken onszelf hierdoor vaak onbewust. Je hoeft echter niet iemand te zijn of iets te bereiken. Als mens ben je ten allen tijde goed zoals je bent. Het mooiste dat je kan doen is jezelf tonen in al je authenticiteit. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Ik heb zelf ook heel lang een gevoel gehad van niet goed genoeg zijn. Als kind voelde ik me anders en vroeg me af wat er mis met me was. Ik voelde me een vreemde in een wereld die de mijne niet leek. Ik was een hele gevoelige en kwetsbare jongen. Ik werd gedropt in een wereld die me spiegelde dat ik sterk diende te zijn. Waardoor ik mijn gevoeligheid en kwetsbaarheid als een zwakte zag. Ik voelde me alleen en niet goed genoeg. Ik meende iemand te moeten zijn die aan verwachtingen van buitenaf voldeed. Ik begon me als kind daarna te conformeren aan anderen om er toch maar bij te horen. Ik deed me sterker voor dan ik was uit pure overlevingsstrategie. Ik deed er alles aan om toch maar ergens bij te horen. Tot ik gaandeweg zodanig van mezelf vervreemde dat ik niet meer wist wie ik was. Ik was vaak samen met veel mensen maar voelde me een vreemde voor mezelf. Daarna is het een heel proces geweest om terug dicht bij mezelf te komen. Gaandeweg was ik echter in staat om de muren die ik rond mezelf had gebouwd opnieuw te slopen. Gaandeweg leerde ik mijn kwetsbaarheid en mijn gevoeligheid als een kracht te zien. Ik leerde om opnieuw mijn eigen gevoel te volgen. Om geen masker op te zetten of me sterker voor te doen dan ik ben maar om te leven als wie ik in essentie ben. Een gevoelige man die zijn zachtheid durft te beleven. Ik weet nu dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Ik hoef niemand te zijn voor een ander. Ik kan er enkel voor kiezen om elke dag opnieuw gewoon mezelf te zijn. Ik ontmoet veel mensen die ergens ook het zelfde gevoel hebben ervaren. Mensen die denken dat ze aan bepaald beeld dienen te voldoen. Neen dat hoeven we niet. We zijn allemaal goed zoals we zijn. We hoeven niet iemand te zijn die dient te voldoen aan verwachtingen van anderen. Aan iedereen die ook maar het gevoel heeft dat hij iemand dient te zijn. Kijk wat voor jezelf belangrijk is en goed voelt en weet dat je goed genoeg bent.

Fragment uit het boek Onderweg – Jan Moeyaert dat volgend jaar uitkomt

 

blogger-image-1849935917