De graal en het graalbewustzijn

0
640
De heilige graal en het graalbewustzijn
 
Onlangs deed ik een afstemming tijdens een meditatie over de heilige graal en dit is het verhaal dat zich openbaarde …
 
Voor eeuwen hebben mensen gezocht naar de heilige graal als iets dat men kan vinden buiten zichzelf. De heilige graal is echter geen uiterlijke schat. Het is geen materiële schat die je kan vinden in de uiterlijke wereld. De graal openbaart zich aan de ziel die bereid is de reis naar binnen te maken. De graal woont immers diep in elk van ons. De graal is gelegen in ons hart en is als het ware een schat waar we bovenop zitten. Wanneer we de graal zoeken in de buitenwereld gaan we voorbij aan haar essentie. De graal op zich is een staat van bewustzijn die zich activeert op zielsniveau. Het is een staat van bewustzijn die we als mens allemaal kunnen ervaren. Het is de herinnering van de ziel aan de universele bron waarin we allemaal zijn geworteld. De bron van waaruit we uitgaan en naar terugkeren en waar we voorbij tijd en ruimte altijd in geworteld zijn.
 
De graal is het ontwaken van het Boeddhabewustzijn of het Christusbewustzijn of hoe je het ook wil benoemen … Op zich hoef je het niet te benoemen … Het feit dat de graal vele mensen zo aanspreekt is omwille van het feit dat het in kern verwijst naar wie we in essentie zijn. De graal gaat over wie we in het diepste van onze ziel zijn … Het is als het ware onze goddelijke blauwdruk of de code van onze ziel. Het ontwaken van de graal is een proces waarbij de ziel zich herinnert dat ze een reis maakt door verschillende levens en verschillende lichamen. Waardoor de ziel in staat is om fysieke tijd en ruimte te overstijgen in bewustzijn.
 
Ons lichaam is als het ware een levende graal waarin ons goddelijk licht of goddelijk bewustzijn kan neerdalen. Ons lichaam als graal en voertuig voor onze ziel. Het is de herinnering dat je fysieke lichaam net als een fysieke beker is waarin een goddelijk bewustzijn kan neerdalen. Wijzelf zijn de graalbeker. Pas wanneer je je eigen lichaam als een tempel of een graalbeker kan ervaren waarin je ziel huist kan je de werkelijke betekenis van de graal herinneren. Het is een proces waarbij de goddelijke levensvonk afdaalt in het lichaam. Waarbij het lichaam als het ware een vat is dat de goddelijke levensvonk bevat.
 
Het ontwaken van de graal in jezelf is als het ware het connecteren met je ware zelf en de goddelijke bron waarbij je ziel volledig in lijn komt met het Goddelijke. Een proces waarbij de ziel zich connecteert met zijn Goddelijke missie. Het Goddelijke is net als de Graal geen plaats buiten onszelf maar woont in elk van ons. De ziel die figuurlijk drinkt uit de graal proeft van de onsterfelijkheid omdat de ziel zich dan herinnert dat ze onsterfelijk is. De ziel bevrijd zich in dit proces als het ware uit het rad van reïncarnatie en is in staat om het groter geheel te aanschouwen en om voorbij de sluiers van fysieke tijd en ruimte te kijken. Het is de ziel die zich herinnert dat ze door verschillende lichamen een reis maakt in de fysieke wereld. Maar dat het waar het in kern over gaat de reis van de ziel zelf is.
 
De graal is als het ware een metafoor voor de universele reis van iedere ziel …
 
Warme groet
 
Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here