Online Webinar _ “Entering a new world”

2115
20252Online Webinar “Entering a new world”

(Online Webinar “Aanvang van een nieuwe wereld”)

(English version see further)

De voorbije weken en maanden voel ik heel sterk de uitnodiging om te starten met het delen van de berichten die ik doorkrijg. Via gidsen krijg ik heel veel informatie door over de tijd waarin we ons momenteel bevinden. Gezien ik nu al een tijdje in Armenië woon is het niet evident om fysiek iets te organiseren in bv. België of Nederland. Daarom voelt het goed om meer online te gaan werken in de toekomst. De jaren voor ik in Armenië was heb ik meerdere evenementen georganiseerd en dat was superfijn om te doen. Door online te werken kan ik zo ook de fysieke afstand overbruggen tussen de regio waar ik ben geboren en mijn nieuwe thuisland.

De start van het online werken vangt aan met deze online webinar die zal doorgaan verspreid over 5 sessies. Tijdens de sessies zal ik de informatie doorgeven die op dat moment door wil komen. De sessies zullen telkens ongeveer 1,5 uur duren. Het concept is dat we telkens beginnen met een korte meditatie en afstemming waarna ik me zal afstemmen op hetgeen wil doorkomen van informatie. Nadien is er ook een korte deelcirkel waarin we samen met elkaar onze ervaringen delen. Het beloven 5 krachtige en interessante sessies te worden die elk aan zich voelen als sleutels voor de tijd waarin we ons nu momenteel bevinden.

De 5 hoofdthema’s die reeds doorkwamen na afstemming zijn de volgende;

 • Liefde vanuit een Goddelijk perspectief
 • Wat dient zich momenteel aan in de wereld en een blik op de nieuwe wereld die we betreden vanuit een Goddelijk perspectief
 • Een Goddelijk perspectief op relaties in de nieuwe tijd
 • Hoe ons potentieel ten volle te leven in dit punt van de tijd
 • Het behouden van innerlijke vrede in een wereld van verandering

De sessies zullen zoals aangegeven online doorgaan. Dit heeft als grote voordeel dat je van overal de sessies kan volgen, waar je op dat moment ook bent. De sessies zullen doorgaan via Zoom, je kan deze app gratis installeren op je telefoon of je computer. Verdere praktische info krijg je ook na inschrijving.

De sessies zullen zowel worden gedaan in het Nederlands als in het Engels. De data voor de 5 Nederlandstalige sessies zijn 13, 17, 21, 25 en 29 juni telkens om 19u lokale Belgisch/Nederlandse tijd. Duur per sessie ongeveer 1,5 uur. De informatie die doorkomt tijdens de afstemming die ik zelf zal doen zal ik ook opnemen en daarna bezorgen aan iedere deelnemer zodat je er later indien gewenst opnieuw kan naar luisteren, of dat je op een ander moment kan luisteren als je bv een sessie niet kan volgen. Ik zal ook vrijblijvend een privé facebook pagina openen voor de deelnemers waar we met zijn allen ervaringen kunnen uitwisselen en in contact blijven.

Voel je de “call”? Wil je graag mee op deze reis?

Inschrijven kan via de bijgevoegde link of je kan me ook een berichtje sturen. Daarna stuur ik alle praktische info door.

Speciale actie als je vandaag inschrijft krijg je een korting van 10%. De deelnamekosten bedragen 55 Euro voor alle 5 sessies samen.

Ken je mensen die geïnteresseerd kunnen zijn breng hen dan gerust op de hoogte. Wil je graag ook op de hoogte blijven van toekomstige evenementen stuur me dan gerust je mailgegevens en dan hou ik je via weg ook op de hoogte in de toekomst.

Hopelijk tot gauw!

Hartegroet vanuit Armenië,

Jan

(inschrijving Nederlandstalige versie via onderstaande link)

   

  ENGLISH VERSION

  The past weeks and months I strongly feel the invitation to start with sharing the messages I receive. Through my guides I am receiving a lot of info about the time in which we are at this point of time. Taking into account that I am now already living some time in Armenia makes it not so evident to organise live events in for example Belgium and Holland or other places. That is why it feels good to start working more online from now on. The years before I was living in Armenia I organised several events and that was very nice to do. By working online I am also able to go beyond the distance between the regio I was born, my new homeland and other places.

  The start of this online work is this online webinar which will take places spread over 5 sessions. During the sessions I will transfer the information that wants to come through at that moment. The sessions will take about 1,5 hour each. The concept is that we start each time with a short tuning in and meditation after which I will tune in on that what wants to come through from information. After that each time there will also be a short sharing circle during which we can share our experiences. It will 5 powerful and interesting sessions who each feel as keys for the time in which we arrived in this point of time.

  The 5 main themes which already came through after tuning in are the following;

  • Love from a divine perspective
  • What is currently present in the world and a view on the new world that we are entering seen from a divine perspective
  • A divine perspective on relations in the new world
  • How to fully live our potential in this point of time
  • How to stand our ground and keep our inner peace in a world of changes

  As said the sessions will take place online. The big advantage of this is that you can tune in and participate from wherever you are at that time. The sessions will be done with Zoom, you can freely download the app on your phone or computer. More practical details will follow after inscription.

  The sessions will take place both in Dutch and English. The dates fort he English version are 15, 19, 23 and 27 June and 1st of July. The sessions will take place at 19h (Brussels Time Zone/GMT+2). Each sessions will take about 1,5 hour. The information that comes through during the session through myself, I will record and sent after to each participant. So you will be able to listen afterwards again if you want or if you would not be able to participate in one session. I will also create a private facebook group for participants who want where we can share together experiences and stay in touch.

  Do you feel the call? You want to join on this journey?

   

  Subscribing is possible through the added link or you can also sent me a message. After I will share all practical info.

  Special action; when you subscribe today or tomorrow you receive a discount of 10%. De participating cost is 55 Euro for all 5 sessions.

  You know people who could be interested? Feel free to share with them. You want to stay in touch for future events to come? Feel free to sent me your mail and I will share new projects with you in that way in the future also.

  Hopefully till soon!

  Greets from the heart from Armenia,

  Jan

  (subscribing for English version by link below)

   created_image_1591299150197

   created_image_1591299911840

   LEAVE A REPLY

   Please enter your comment!
   Please enter your name here