Armenian Wedding – Kristine Jan – Traditional Armenian Ceremony

12

Traditional Armenian Wedding Ceremony – marriage Kristine Jan

link to pictures

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3

pictures of church ceremony and evening party will follow in other album

Flower feast May 2018 – Armenia

20

 

Flower feast May 2018 – Armenia

a link to a movie made by a local Armenian woman from flower feast May 2018

https://www.youtube.com/watch?v=79befsQSMQE&t=26s

Leven in het moment – Living in the moment

14

 

NOW

Leven in het moment

In een wereld waarin de focus zo vaak op morgen en de lange termijn is gericht is de uitdaging erin gelegen om ten volle in het moment te leven … Ik zal sparen voor later, ik zal op mijn pensioen gaan op mijn 65ste, ik zal dat morgen wel doen, … Het zijn zaken die we allemaal wel kennen … Maar wat is morgen meer dan een illusie? En wat is later meer dan een bestemming buiten jezelf die nooit komt? Wat is pensioen meer dan een illusie wanneer je komt te overlijden nog voor je die leeftijd bereikt? Het enige wat echt is dat is datgene wat nu is … Waarom dromen over later als je weet dat later toch nooit komt? Is dromen over later eigenlijk niet meer dan een uitstel van wat je eigenlijk liefst van al in het moment zou willen doen? Nodigt het leven niet uit om dromen niet op te bergen in een koffertje op je nachtkastje maar om ze ten volle te leven in het moment? Wat zou jij doen als je zou weten dat je leven hier en nu binnenkort eindigt in dit fysieke leven? Wat zou je niet langer sparen voor later?

Knuf,

Jan

 

Living in the moment

In a world where there is so much focus on tomorrow and the long term the challenge is to live fully in the moment … I will save money for later, i will retire when i am 65, i will do that tomorrow, … Things we all know … But what is tomorrow more then an illusion? And what is later more then a destiny outside yourself that never comes? What is retirement more then an illusion when you die before you reached the age of 65? The only thing that is real is that what is now … Why dreaming about later if you know it will never come? Is dreaming about later after all nothing more then something you would actually love to do in the moment? Does life not invite us to not put our dreams in a box but simply live them in the moment? What would you do if you would know that soon your fysical life would end right here right now? What would you not longer safe for later?

Hug,

Jan

Zelfliefde

13

Zelfliefde

Liefde is geen plek buiten jezelf … Liefde is iets dat in de eerste plaats begint met liefde voor jezelf. Zonder jezelf eerst lief te hebben kan je nooit werkelijk een ander lief hebben … Liefde is iets dat we pas werkelijk kunnen ervaren wanneer we werkelijk alleen met onszelf kunnen zijn. Wanneer we de nood aan bevestiging niet langer buiten ons leggen …

In relaties stappen in de hoop de liefde buiten jezelf te vinden is een oneindige zoektocht die telkens terug komt bij de liefde voor jezelf. In relaties stappen vanuit de dynamiek de ander een leegte te laten invullen of niet alleen te kunnen zijn zal altijd tot pijn leiden. Als de ander wegvalt blijft dezelfde leegte over die de ander diende op te vullen. Waardoor het verlangen ontstaat om die liefde door iemand anders opnieuw te laten opvullen.

Als iemand werkelijk vrede heeft met zichzelf vullen alle leegtes in het hart zich vanzelf op met zelfliefde. Dan krijgt ook de liefde een hele andere dynamiek. Omdat de ander niet langer verantwoordelijk is voor het opvullen van leegtes in jezelf. Waarbij je de ander niet langer claimt of verantwoordelijk stelt voor iets dat jezelf niet kan vinden.

Er is niemand in de wereld die de sleutel van je hart zal openen als je het in de eerste plaats niet voor jezelf doet. De sleutel van ons hart is in de eerste plaats in onszelf gelegen en luistert naar de naam zelfliefde …

Warme groet

Jan

Onderweg op de Via de la Plata

20

Onderweg op de via de la Plata

Ergens onderweg op de Via de la Plata in Andalucië waar je uren kan wandelen in met steeneiken bezaaide landschappen langs de oude Zilverroute in Spanje. Hier kan je kilometers wandelen zonder ook maar iemand tegen te komen. Met uitzondering van de vele Iberische varkens die je onderweg tegen komt en die er in een natuurlijk landschap leven. Deze hele streek ademt rust uit en nodigt uit tot vertraging. In wat eens het hart van het oude Al Andalus was gaat het leven letterlijk veel trager dan in vele andere streken. Zowel de mensen, de natuur als de streek nodigen uit om stil te vallen. Een ideale omgeving om tijd te nemen om naar binnen te keren. Ook hier voel ik opnieuw hoe krachtig het is om samen met iemand 1 op 1 op stap te gaan. Door tijd te maken om te verstillen en naar binnen te keren. Om onderweg samen te duiken in wat zich aandient. Ik voel hier ook opnieuw heel veel dankbaarheid om dit werk te kunnen doen en anderen onderweg te begeleiden in hun persoonlijk groeiproces en de thema’s die zich aandienen. Heb je zelf interesse om eens mee op stap te gaan dan kan je me altijd contacteren over de mogelijkheden.

Tot onderweg eens

Vele groetjes,

Jan

Picture_20171123_185037131[1]