In essentie is alles verbonden

0
1964

In essentie is alles verbonden

De voorbije reis die me naar India bracht was opnieuw een bewijs dat wanneer je bereid bent om mensen echt te ontmoeten de mooiste dingen ontstaan. Ik heb het geluk gehad om veel van de tijd in India bij lokale mensen te kunnen verblijven. Waardoor ik ook werkelijk heb kunnen proeven van wat er echt leeft in een land en bij mensen. Wat ik altijd poog te doen tijdens het reizen. Daarin ligt volgens mij ook de grote kracht van reizen. Om te durven duiken in de gewoontes en tradities van andere culturen. Om als mens met een open geest op weg te gaan. Om niet van hotel naar hotel te gaan, toeristische paden te bewandelen en zo in een soort vacuüm door een land te trekken. De kracht van reizen is er volgens mij in gelegen om de paden tijdens het reizen als vanzelf te laten ontstaan. Om de paden te ontdekken die zich aanbieden in het moment bij iedere stap die je zet. Door dan telkens opnieuw het onbekende te durven induiken. Door jezelf te durven openstellen in ontmoeting met mensen en geconditioneerde kaders aan te kant te schuiven. Wat niet altijd eenvoudig is. Toch ligt daarin de grote kracht van ontmoeting. Om niet oordelend de wereld tegemoet te treden.

Zo vervagen geleidelijk ook de vele uiterlijke verschillen die op het eerste zicht de bovenhand hebben. In veel gevallen zijn die verschillen niet meer dan illusies. Eens je de diepte induikt en mensen werkelijk ontmoet ervaar je in de diepte dezelfde wortels waaruit we allen voeding halen. In kern zijn we allen geworteld in dezelfde essentie. Ook al is aan de oppervlakte alles in eerste instantie anders. Als je bewust kijkt stel je vast dat veel zaken gewoon een andere naam dragen voor iets dat in kern over hetzelfde gaat. Ik heb er al eerder over geschreven dat er voor mezelf maar één religie is en dat dit de liefde is. Voor mezelf hoeft het zelfs geen naam te dragen gezien de essentie van ons bestaan niet in woorden kan worden bevangen. Je kan zaken op zoveel verschillende manieren benoemen of het in mentale kaders gieten. Overal ter wereld geven mensen namen aan zaken, zijn er bepaalde goden, religies, gebruiken, … . In kern gaat het telkens over de essentie achter de woorden en het uiterlijke. Er zijn zoveel paden die in kern over dezelfde weg gaan.

Tijdens mijn reis in India heb ik ook het geluk gehad om bij lokale mensen thuis te kunnen verblijven. Om zo te proeven van de lokale cultuur. Het beeld dat deze manier van reizen bij mezelf oproept is dat er zoveel uiterlijk, verschillende huizen zijn in de wereld die in kern een poging zijn om dezelfde essentie te bevangen. Een huis is niet meer dan een veruiterlijking van een universele drang naar een veilig nest. Een gevoel van geborgen zijn. Bovenal ervaar ik tijdens het reizen dat als je thuis bent bij jezelf je kan gedijen in verschillende uiterlijke huizen op zoveel verschillende plekken in de wereld.

In deze tijden waarin de nadruk soms ligt op dualiteit en polariteiten is het een kunst om het grotere geheel te zien waarachter alles is verbonden. Dat er een grotere bron is waarin we allen geworteld zijn en waarin alles samenvloeit. Een bron waarin ook het wij en zij gevoel dat ons uiterlijk van elkaar afscheid vervaagt als sneeuw voor de zon. Sneeuw die transformeert in een rivier die al het water samen laat stromen. Pas wanneer we ten volle bewust zijn dat we in de diepte zijn verbonden kunnen we elkaar beter begrijpen en in vrede leven met onszelf en elkaar leven. De wereld kan een hele een andere wereld zijn als we dit bewustzijn kunnen integreren. Als we met compassie kunnen kijken naar wat zich in onszelf, in de wereld en anderen manifesteert. Vanuit dit besef kunnen we elkaar ook als gelijken gaan behandelen.

Die gelijkheid is de basis van ons bestaan. We zijn allemaal mensen die het waard zijn om ten volle onszelf te kunnen zijn. In mijn reis in India werd me ook opnieuw gespiegeld dat ik verder iets dien te doen rond die gelijkheid. De reis was daarnaast voor mij ook een nieuwe uitnodiging om op te komen voor het vrouwelijke aspect in de wereld. Vandaar dat ik ook heb beslist om de opbrengst van het eerste boek dat ik ga uitgeven te gebruiken voor een project dat werkt rond het opkomen voor het vrouwelijke aspect en/of educatieve projecten voor jongeren. Ik ben volop bezig om te kijken hoe ik dit samen met lokale mensen kan implementeren. Zodat de opbrengst op de juiste plek terecht komt zonder veel tussenkanalen. Het boek kan je nu al bestellen en zal binnenkort geleverd worden. Meer info over het boek en bestellen via https://www.janmoeyaert.com/boek/ en http://www.curiocity.be/product/boek-onderweg-jan-moeyaert/.

Warme groet,

Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here