Herinner je wie je bent

2
1149

Herinner je wie je bent

Na de reis in Glastonbury heb ik me even in stilzwijgen gehuld. Er zijn heel veel magische dingen gebeurd waarvoor ik de tijd heb genomen om alles te laten bezinken, te integreren en neer te schrijven. Alles in woorden gieten is bijna onmogelijk omdat het zo diep gaat. Ik heb in de voorbije tijd ontzettend veel visioenen gehad waarbij ik voorbij de sluiers van tijd en ruimte veel heb gezien. Glastonbury en bij uitbreiding ook de tijd ervoor en erna was een reis door het collectieve veld waarbij mijn persoonlijkheid op zich van ondergeschikt belang is … Bij momenten zat ik de voorbije tijd met mijn bewustzijn volledig in het collectieve veld wat bijzonder intens was. Ik kon als het ware een glimp zien en voelen dat er een goddelijke kracht en plan als het ware door vele mensen zijn weg zoekt waarbij we als mens een instrument zijn in dienst van de bron in een groter verhaal. Ik heb vele glimpen en beelden van vele groepen mensen gezien die op verschillende plekken met energetisch werk bezig zijn die zijn geworteld in een groter netwerk. Zielen die elk op hun manier hun taak opnemen voor een nieuwe tijd die er aan komt zonder dat ze daar al dan niet bij stilstaan van het hoger plan is en dat alles verbonden is.

Ook na Glastonbury zijn er voor mezelf de voorbije dagen hele diepe dingen gebeurt. Ik ben door een hele diepe initiatie gegaan. Het gaat voor mij al langer niet meer over Jan Moeyaert of mijn persoonlijkheid op zich maar over wat ik belichaam. Mensen vragen me soms Jan hoe komt dat jij zo wijs bent op jouw leeftijd. Wijsheid is geen fysiek gegeven zeg ik dan … Wanneer mensen mij zien dan zien ze soms alleen mijn lichaam … . Maar in kern ben ik niet mijn lichaam maar leef ik vanuit mijn ziel … Mijn ziel kent geen leeftijd … Mijn ziel is verbonden met de bron … Zoals dat met elk van ons is … Daar zit ook de wijsheid … Wijsheid is geen fysiek gegeven … Dat is hoe het voor mij voelt … Wat ik belichaam gaat over hoe ik in het leven sta vanuit mijn ziel en niet over mijn fysieke verpakking op zich … Mijn lichaam is een kanaal waarlangs dingen zich manifesteren … Zoals dat voor iedereen zo is … Alleen is de grootste afscheiding tussen onszelf, de ziel en de bron ons ego en onze persoonlijkheid …

Recent had ik ook een visioen dat ik graag wil delen en het voelt als passend in de energie van goede vrijdag om dit nu te delen … De dag waar volgens de overlevering Jezus stierf aan het kruis. Wat vele mensen niet zien en waar de verwarring in is gelegen is dat het hier om meer dan een fysiek proces gaat. In het beeld zag ik dat het sterven aan het kruis een metafoor is voor het sterven van het ego aan het kruis. Pas als je ego sterft kan je het koninkrijk van het Goddelijke binnentreden. Een gegeven dat universeel is en vrij van iedere uiterlijke religie … in de bron bestaat immers geen ego of persoonlijkheid of religie … Als je de Christus of het goddelijk bewustzijn of je ware zelf of hoe je het ook ten volle wil belichamen dient je ego te sterven aan het kruis. Wanneer je ego sterft dan komt de essentie van je ziel in lijn met de bron … De bron van waar je uitging en naar zal terug keren … de bron waar je essentie is gelegen voor je persoonlijkheid er was en nadat je persoonlijkheid weer sterft … De kunst is om je ego tijdens het leven te overstijgen en niet bij je fysieke dood … Wanneer dit proces zich aandient bij leven kom je als het ware het dichtst bij wat een staat van verlichting kan worden genoemd … Ook al is dat niet altijd eenvoudig omdat ons lichaam bestaat in deze driedimensionale wereld … Met ons bewustzijn kunnen we dit overstijgen … ons lichaam is als het ware de fysieke heilige graalbeker voor ons bewustzijn …

Persoonlijk voel ik op dit moment zelf ook een hele diepe overgang of shift … Er zijn hele bijzondere dingen gebeurt … De voorbije weken ben ik zo ook bij twee mediums geweest die zaken hebben verteld die een uiterlijke bevestiging waren voor dingen die ik zelf ervaar … Bij mijn reis naar Perzië heb ik een gevoel dat ik naar huis ga. Alsof ik terug ga naar iets vertrouwd dat ik altijd heb gekend … Intuïtief kan ik dat voelen ook al is het rationeel niet te verklaren … Twee mediums hebben me los van elkaar verteld dat ik op dit punt in mijn leven dezelfde fysieke verschijning heb aangenomen van een vorig fysiek leven uit Perzië. Wat ook werd gezegd is dat het gaat over levens waarbij ik een meester was in de mysteriescholen van Morya en Kutumi … Het bijzondere is dat dit iets is wat constant terug op mijn pad komt … Dat het ook in dit leven mijn zielentaak is om mensen in te wijden in de mysteries van het leven … Het is al vaker gebeurt dat mensen Morya, Kutumi of Saint Germain in mijn gezicht zien …

Bovendien heb ik de voorbije jaren via veel mensen boeken gekregen van Morya waarmee ik nooit echt iets heb gedaan toen … Rationeel is het allemaal niet te bevatten … De voorbije weken heb ik vooral heel veel gevoeld … Waarbij vooral mijn hart zich nog meer heeft geopend … Ik voel in mijn cellen als het ware een verdere uitlijning in het diepste van mijn cellen … Een uitlijning met mijn ware zelf als het ware … Waardoor ik ook mijn ego verder voel afbrokkelen … Het gaat al langer niet meer over mijn persoonlijkheid of Jan Moeyaert. Mijn persoonlijkheid heeft enkel zijn doel in deze driedimensionale wereld waar ik nu de naam Jan gebruik. In mijn ziel voel ik meer dan ooit een diepe verbinding met de bron … De voorbije jaren heb ik mezelf ook voor een groot stuk losgemaakt uit de “maatschappij” of matrix of hoe je het ook wil benoemen wat ook noodzakelijk was in mijn proces. Ik leef daardoor als het ware in een stroom van tijdloosheid. Donderdag, maandag, zondag … Het doet er allemaal niet meer toe hoe je een dag benoemt … Het gaat allemaal over de ervaring in het moment … Geen focus op weekend of weekdag … Iedere dag draagt in zich het potentieel voor al wat is … Het is enkel het verstand of ego dat dit kader van de bepaling van een dag nodig heeft om zijn bestaansrecht niet te verliezen … De ziel heeft dit niet nodig … De ziel denkt niet in fysieke dagen … De ziel vertoeft in een staat van tijdloosheid …

De voorbije jaren heb ik heel veel persoonlijke dingen gedeeld alsook dingen die ik doorkrijg, iets wat ik wil blijven doen … Ik blijf mijn naam Jan gebruiken omdat dit de naam is die ik dit leven draag en het eenvoudiger is voor communicatie in de 3d wereld maar in kern gaan de dingen overwat ik deel over iets dat losstaat van mijn naam of persoonlijkheid … Ik kan me voorstellen dit voor veel mensen zweverig kan overkomen … Toch voel ik me meer geaard dan ooit tevoren in de essentie van mijn ziel … in de essentie die de uiterlijke wereld overstijgt en tegelijk omvat …

Een aansluitende boodschap die doorkomt en die ik nog aan iedereen wil meegeven is …

Herinner je wie je bent … Je bent meer dan je naam en je persoonlijkheid … je bent meer dan je fysieke familie … Je bent meer dan je overtuigingen … je bent meer dan wat je bent geleerd … Ga naar je hart en laat de stilte toe … Herinner je wie je bent … Je bent een kind van de bron … Wanneer iedere ziel op aarde zich dit zal herinneren zal de hemel op aarde werkelijkheid zijn … beperk jezelf niet en laat je niet beperken … Ga naar je kern … jij bent de meester van je eigen leven …

Warme groet,

Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here