Message from Yeshua and Mary Magdalene

0
706

Boodschap van Yeshua en Maria Magdalena <English below>
Enkele nachten geleden werd ik wakker in ArmeniĆ« met volgende boodschap die doorkwam van Yeshua en Maria Magdalena waarvan ik voel dat ik ze dien te delen …

Mystieke huwelijk in en buiten jezelf

Om werkelijk lief te hebben dien je eerst het mystieke huwelijk in jezelf te vertrekken … jezelf omarmen in al wat is … waarna elke behoefte wegvalt om de dingen nog langer buiten jezelf te zoeken … wanneer je vrede hebt met ieder facet van jezelf vervalt de neiging de dingen nog langer buiten jezelf te zoeken … dan ben je overal thuis bij jezelf waar je ook bent … de herinnering dat thuis is waar je hart is … hierin ligt het zaad van onvoorwaardelijke liefde besloten … na het voltrekken van het heilig huwelijk in jezelf kan je je openen voor diepe relaties met anderen zonder voorwaarden … dan ben je ook klaar om je te verbinden in een heilig huwelijk met een geliefde vanuit onvoorwaardelijke liefde … dat is de liefde die Yeshua en mezelf hebben ervaren … een diepe vorm van onvoorwaardelijke liefde nadat we eerst het heilig huwelijk in onszelf voltrokken … waarna we samen een liefde hebben ervaren die tijd en ruimte overstijgt … omdat het niet langer over het aardse samenkomen gaat … maar over eeuwige liefde …

Armenia mei 2018

Jan M

In naam van Maria Magdalena en Yeshua

Hartegroet

Jan

English version

Message from Yeshua and Mary Magdalene

a few nights ago I woke up in Armenia with the following message that came through from Yeshua and Mary Magdalene from which i feel i have to share …

Mystical marriage in and outside yourself

To be able to really love you need to first find the mystical Marriage in yourself … embrace yourself with all that is … after this process every need is lost to search things outside yourself …When you have peace within then you are at home everywhere you are … then the memory awakes that home is where your heart is … in this lays the seed of unconditional love … when you fulfilled the sacred marriage in yourself you can open for deep relationships with others without conditions …only then you are ready to connect in a sacred marriage with a loved one based on unconditional love …that is the love that Yeshua and myself have experienced … a deep form of unconditional love which came after we first fulfilled the sacred marriage in ourselves … after which we have experienced together a love that transcends time and space … because from that point our love was no longer from this earth … from then it was all about eternal love …

Armenia may 2018

Jan M

In the name of Mary Magdalene and Yeshua

Greet from the heart

Jan

jesus-1138278_960_720-172021a2a913182affb760756e6c79824

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here