The bigger picture – stand your ground and find the blessings in this challenging times

285
5338

What is happening in the world from a bigger perspective

(Nederlandse versie zie verder, Dutch version below)

How to turn this challenges times in blessings?

The whole world is going in quarantine this days and the real virus and pandemy in the world is not an illness but FEAR

In some kind of way you can say that the whole world is also pushed in a collective silence retreat right now and maybe humanity can turn this in a blessing

What is the blessing in all of this if we are not focussing on fear?

We can now more than ever make time to sit and contemplate on what we are afraid of in life, we can make time to meditate on our dreams and our challenges, we can take time to focus on what we really want in life, time to connect with ourselves, time to step out of the rat raceĀ  … The hidden blessing is that we are pushed to sit with ourselves and be with ourselves … Or we can be also choose to be overwhealmed by fear…

Where we choose for?

This is a good time how we as humanity can find stillness in the storm. There are things in the world we can not control but we as humans have the power and free will to decide how we react on things around us.

Make this time a blessing and always remember that difficult times and challenges carry hidden blessings in them.

So don’t worry but find the silence in yourself in this point of time. The world needs your light. Go in nature and look how nature is awakening and rises out of death of winter like it does every year. Life always rises like a phoenix of its ashes. That is an universal law

Don’t worry be happy and let the real virus called FEAR be like a wind that touches your branches but be flexible and at the same time be rooted like the oak tree, stand firm and find the silence in the storm

From the heart

Jan

 

Wat er gebeurt in de wereld vanuit een groterĀ  perspectief

Hoe verander je moeilijke tijden in zegeningen?

De hele wereld gaat momenteel in quarantaine en het echte virus en de pandemie in de wereld is geen ziekte maar ANGST

Op de een of andere manier kun je zeggen dat de hele wereld nu ook in een collectieve stilte-retraite wordt geduwd en misschien kan de mensheid dit in een zegening veranderen

Wat is de zegen van dit alles als we kiezen om niet te focussen op angst?

We kunnen nu meer dan ooit tijd maken om stil te vallen en na te denken over waar we bang voor zijn in het leven, we kunnen tijd vrijmaken om te mediteren over onze dromen en onze uitdagingen in het leven, we kunnen de tijd nemen om ons te concentreren op wat we echt willen in het leven, tijd om verbinden met onszelf, tijd om uit de ratrace te stappen … De verborgen zegen is dat we worden gedwongen om met onszelf te gaan zitten en bij onszelf te zijn … Of we kunnen ook kiezen om overweldigd te worden door angst …

Waar kiezen we voor?

Dit is een goede tijd hoe wij als mensheid stilte kunnen vinden in de storm. Er zijn dingen in de wereld die we niet kunnen beheersen, maar wij als mensen hebben de macht en de vrije wil om te beslissen hoe we reageren op dingen om ons heen.

Maak van deze tijd een zegen en onthoud altijd dat moeilijke tijden en uitdagingen in een groter geheel verborgen zegeningen in zich dragen.

Dus maak je geen zorgen, maar vind de stilte in jezelf in deze tijd. Ga de natuur in en kijk hoe de natuur ontwaakt en uit de dood van de winter opstaat zoals elk jaar. Het leven rijst altijd op als een feniks uit zijn as. Dat is een universele wet

Maak je geen zorgen, wees gelukkig en laat het echte virus genaamd angst zijn als een wind die je takken raakt, maar wees flexibel en tegelijkertijd geworteld als de eik, blijf standvastig en vind de stilte in de storm

Uit het hart

Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here