LATEST ARTICLES

You can now watch the official video from our wedding in Armenia on youtube (video made by AK Gallery) https://youtu.be/8urzqSfQY-8
(English version below) Սիրելի Հայաստան ջան Հունվար 2019 Իմ անունն է Յան: Այս տարվա հունվարի 6-ին՝ սուրբ ծննդյան օրը, նոր լուսնի էներգիայի ազդեցության տակ ես երազ տեսա: Երազ` մեր սիրելի Հայաստանի մասին: Երազ, որն ուզում եմ կիսել այն բոլորի հետ, ովքեր կրում են Հայաստանն իրենց սրտում: Երազում ես տեսա նոր Հայաստան, ծագող՝ ինչպես ֆենիքսը մոխրի միջից: Հայաստան, որտեղ մենք շուտով կարող ենք...
Eerlijke migratie “De Realiteit” Migratie … Misschien wel het grootste actuele debat van de afgelopen maanden, jaren, … . Je leest tegenwoordig heel veel over migratie in de media … En iedereen heeft er wel zijn mening over … En dat is helemaal ok … We hebben immers allemaal ons eigen perspectief van waaruit we de wereld bekijken gebaseerd op onze...
"Garni temple full moon September 2018" picture made by Andranik from AK Gallery during our wedding in September The year is ending and a new year is coming. A good time for looking back on the past year and looking forward to the new year. This days when I was contemplating on the past year I was wondering again how much...
When you are sitting in a cafe in a park in Yerevan and end up speaking with the President of Armenia and his wife Yesterday in Yerevan after coming back from my trip to Belgium and being reunited with Kristine in Armenia we are drinking something in a cafe in a park in Yerevan. We are speaking about how tired...