Een mijmering vanuit de bergen in Armenie

5

Mijmering vanuit de Armeense bergen

Lieve vrienden,

Bij deze een berichtje dat als heel belangrijk voelt. Daarom ook even de uitnodiging voor je aandacht en tijd en hulp. Ik schrijf het bij deze enkel in mijn moedertaal, de taal waar ik mee ben opgegroeid. Ik heb geen woorden om te beschrijven wat ik momenteel voel. Bij deze toch een poging om te verwoorden wat er op dit moment door me heen gaat.

Gisteren vroeg in de morgen vertrokken we met een groep Armeense mensen met de bus voor een hiking trip in de bergen. De sfeer was goed en als broeders en zusters waren we klaar voor een fijne dag. Rond een uur of negen lokale Armeense tijd sijpelen echter de berichten echter binnen dat Azerbeidzjan Artsakh (beter gekend als Nagorno Karabach) heeft aangevallen.

De sfeer in de bus slaat volledig om. Iedereen is diep geraakt door wat zich aandient. Tal van emoties steken de kop. Een jonge vrouw naast me weent tijdens de terugreis op de bus. Er speelt en leeft vanalles. Ook zelf voel ik heel wat door me heen gaan. Ik voel de pijn en verdriet van het land. Ik voel bezorgdheid voor mijn familie hier en vele vrienden en voor Armenie. Die dag sneuvelen meerdere mensen. Zowel burgers als militairen. Veelal jonge mannen komen te sterven. Jongens van rond de twintig jaar in de fleur van hun leven. Veel te vroeg uit dit leven weggeplukt door een virus dat misschien wel de grootste pandemie is in de wereld, nl. oorlog. Er is een algemene mobilisatie in het land waarbij alle mannen in het land worden opgeroepen om het land te verdedigen.

De hele dag loop ik rond in de Armeense bergen met een gemengd gevoel. Wat is mijn taak? Wat heb ik te doen? Waar kan ik helpen? Er speelt zoveel door mij en doorheen iedereen in Armenië op dit moment. Ik leef mee met het land dat ergens als mijn thuisland voelt ook al ben ik in België geboren en opgegroeid. Ook al heb ik vele vrienden en familie in België en Nederland en andere delen van de wereld. Al geruime tijd kan ik hen niet bezoeken. Ook de geboorte van mijn petekind heb ik niet kunnen bijwonen, de dochter van mijn broer heb ik nog niet in mijn armen kunnen sluiten hoe graag ik dat ook zou willen. Hoe graag ik van tijd tot tijd eens vrienden en familie zou bezoeken. Toch klaag ik niet. Ik ben ook dankbaar hier te zijn. Ik mag er ook niet aan denken dat ik bv de voorbije maanden vast zou hebben komen te zitten in bv een bezoek aan België zonder mijn geliefde. Hier in Armenië heb ik mijn geliefde, familie en vele vrienden. Ik ben dankbaar dat ik hier woon. Het is niet te beschrijven wat er op dit moment doorheen Armenië gaat. Want voor de wereld betreft dit grotendeels een oorlog die vergeten is. Armenië een dapper land met prachtige zielen en fijne mensen dat een geschiedenis kent van eeuwen van vervolging.

Wat heb ik te doen? Toen ik vanmorgen wakker werd was de vraag niet verdwenen. Opnieuw sijpelen berichten binnen dat gedurende de nacht opnieuw vele mensen zijn gestorven. Ik ben geen voorstander van geweld of oorlog. Maar wat doe je als het land dat je zo dierbaar is en waar je dierbaren wonen onder vuur komt te liggen? Wat is goed en fout in dit gegeven? Ik stel me de beelden voor wat als gewapende soldaten voor je deur staan. Wat doet je dan? Open je dan de deur en zeg je schiet me maar neer? Ik weet het niet in dit geval wat goed of fout is. En dit zijn situaties die zich aandienen. Wat doe je dan als je leven in gevaar is? Ik ken ook de verhalen van de regio waar Kristine, mijn geliefde, is geboren in de regio van Tavush in Armenië waar Azerbeidzjan in juli dit jaar een aanval pleegde (nota bene niet in betwist gebied). Hoe mensen ’s morgens vroeg het balkon van hun woning betraden en een kogel verschillende levens vroegtijdig beëindigde(in de jaren ’90).

Ergens leef ik ook ergens in een omgekeerde wereld. Er zijn hier in Armenië zo goed als geen Vlamingen. Bij uitbreiding weinig Europeanen in het algemeen. Ik leef in een land waar gedurende de voorbije decennia en eeuwen vele mensen zijn gevlucht. Van de naar schatting 11 miljoen Armeniërs in de wereld wonen er op vandaag slechts ongeveer 3 miljoen in Armenië. Een land waar emigratie de standaard was gedurende decennia. Ongeveer 30.000 Armeniërs wonen op vandaag ook in België.

In een wereld waarin mensen massaal vluchten vanuit het Oosten en Midden-Oosten naar het Westen heb ik als een van de weinigen een omgekeerde beweging gemaakt. Een persoonlijke keuze die er eigenlijk geen was omdat ik in mijn hart voelde dat ik op tocht naar het Oosten diende te gaan in de lente van 2018 zonder plan en zonder te weten wat het zou brengen. Het diende zich aan zoals het kwam. Ik werd verliefd in Armenië en huwde hier met mijn geliefde en Armenië is op alle gebieden thuiskomen ook al had ik dit enkele jaren terug nooit kunnen voorzien. Dat is de magie van het leven voel ik. Het leven overkomt je.

Het leven is echter niet altijd niet rozengeur en maneschijn. Wat heb ik hier nu te doen in die situatie? Ik voel dat ik mijn verhaal wil delen. Het verhaal van Armenië en zijn mensen. De verhalen van de situatie hier. Gezien ik hier zelf woon ken ik de verhalen ook. Maar ik kan dit uiteraard niet alleen. Vandaar ook deze vraag tot hulp. Ik voel dat het belangrijk is de ervaringen te delen. Omdat er in het Westen weinig of geen ruchtbaarheid is omtrent dit conflict en weinigen de situatie kennen. Terwijl het uitermate belangrijk is dat het zichtbaar is. Enkele weken terug liet ik ook al iets weten over de situatie hier. Nu is het echter belangrijker dan ooit. Ik wil je bij deze dan ook uitnodigen tot hulp.

Ken je journalisten, mensen die verbonden zijn aan de media of mensen die kunnen helpen om het verhaal zichtbaar te maken. Wil je hen dan op de hoogte brengen? Ik ben bereid om mijn verhaal hier in Armenië te doen. Voorbij verhalen van goed en kwaad. Het voelt ontzettend belangrijk dat er internationale aandacht is. Want laten we ook niet vergeten dat rond de periode van de eerste wereldoorlog meer dan een miljoen Armeniërs werden afgeslacht terwijl de hele wereld toen wegkeek en niet ingreep. Net zoals dat bij vele conflicten in de wereld nog steeds zo is. Vluchtelingen die aan de deur kloppen. Er zit een verhaal achter. Laten we ook niet vergeten dat onze voorouders in bv Belgie ook ooit dienden te vluchten in de periode van de wereldoorlog.

Aangezien ik de omgekeerde beweging heb gemaakt voel ik dat ik van hieruit een verhaal te vertellen heb. Ook gezien ik hier zelf als één van de weinige geboren Vlamingen woon. Het is het minste wat ik kan doen.

Dus bij deze voel je vrij om te delen en daarnaast wil ik ook iedereen vragen als dat goed voelt om even af te stemmen op dit conflict en het te omringen met liefde.

Hartegroet vanuit Armenië,

Jan   

Messages from Maryam – 5 weeks journey starting from June 24


Messages from Maryam

(Dutch version see below – Nederlandstalige versie zie verder)

This days the red roses in our garden here in Armenia are fully blossoming again. I feel deep gratitude to feel and see the presence from this divine beings. As on all levels they feel as a divine manifestation of love. There have been a time in my life that flowers were just flowers and I took that for granted. But now in essence I deeply feel and believe they also have a soul and have their own DNA like we all have. That is also why for example nurturing them and giving them water has become some kind of sacred act. So it is also amazing to see how freely they flower in this period of the year. To be in contact with them and in general with nature is a blessing.

When it comes to the red roses I also feel a deep connection with Mother Mary or Maryam as she is called in Armenia. So it also doesn’t feel as a coincidence that there are so much in our garden. It is a blessing also that Kristine’s father putted so many roses and that we can nurture them now. When it comes to Maryam and the red roses as told in the video I posted here a few days ago the energy of Maryam has been very present in my life and also in the meeting with Kristine. Some magic also happened where Kristine and I could both feel the guidance and presence from her in our meeting. More about the story of Maryam and the red rose you can listen in the video I posted. by following link

Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

As also told in the video already some time I feel the invitation to share messages from Maryam or Mother Mary. The past years she became more and more present in my life. A huge shift for that was when I had a vision in which I received a message from mother Mary. It was at the time when I was in Zaragoza in Spain now a few years ago when I was travelling for months in Spain while living a nomadic life. After that time she became very present. Until now I have never shared about that experience but in the project that I will start I will also share about that vision.

So in this message I would like to share that I decided to organise a 5 weeks journey during which I will transmit messages from Maryam. Starting from 24 of June, during that 5 weeks I will share every week one video with a message that will come through in the moment. The transmissions will be in easy understandable English. The dates for the transmissions will be June 24 and July 1, 8, 15 and 22. You can subscribe for this 5 weeks journey in English through the  following link

  After subsribing you will have access to all videos and you will be able to look to them in the future whenever you want. The participation fee for this 5 weeks journey is 33 Euro. More practical info will follow after subscribing.

  Lots of love and greets and hopefully till soon,

  Jan

  pictures here is an image of Mother Maryam in Armenia

  Picture_20200610_124414334

  (Dutch version – Nederlandstalige versie)

  BERICHTEN VAN MARYAM

  Dezer dagen bloeien de rode rozen in onze tuin hier in Armenië weer volop. Ik voel diepe dankbaarheid om de aanwezigheid van deze goddelijke wezens te voelen en te zien. Op elk niveau voelen ze als een goddelijke manifestatie van liefde. Er is een tijd in mijn leven geweest dat bloemen slechts bloemen waren en dat ik alles vanzelfsprekend vond. Maar nu voel en geloof ik diep dat ze ook een ziel hebben en hun eigen DNA hebben zoals we dat allemaal hebben. De rozen voeden en water geven en werken met de natuur is voor mezelf ook op een bepaalde manier iets heilig geworden. Het is dan ook geweldig om te zien hoe vrij ze bloeien in deze periode van het jaar. Contact hebben met hen en in het algemeen met de natuur is een zegen.

  Wat betreft de rode rozen voel ik ook een diepe band met Moeder Maria of Maryam zoals ze in Armenië wordt genoemd. Het is dus ook geen toeval dat er zoveel in onze tuin groeien voel ik zelf. Het is ook een zegen dat de vader van Kristine zoveel rozen heeft geplant en dat we ze nu kunnen verzorgen. Als het gaat om Maryam en de rode rozen zoals verteld in de video die ik hier een paar dagen geleden plaatste, is de energie van Maryam erg aanwezig geweest in mijn leven en ook in de ontmoeting met Kristine. Er gebeurde ook heel veel magie waarbij Kristine en mezelf allebei de begeleiding en aanwezigheid van haar konden voelen tijdens onze ontmoeting. Meer over het verhaal van Maryam en de rode roos kun je beluisteren in de video die ik heb gepost. Via volgende link

  Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

  Zoals ik ook aangeef in de video voel ik de uitnodiging om berichten van Maryam of Moeder Maria te delen. De afgelopen jaren werd ze steeds meer aanwezig in mijn leven. Een enorme shift daarin was toen ik een visioen had waarin ik een bericht van moeder Maria ontving. Het was in de tijd dat ik een paar jaar geleden in Zaragoza in Spanje was, toen ik maandenlang in Spanje reisde terwijl ik een nomadisch leven leidde. Na die tijd werd ze meer en meer present. Tot nu toe heb ik nooit over die ervaring verteld, maar in het project dat ik zal starten, zal ik daarover ook delen.

  Dus in dit bericht zou ik willen delen dat ik heb besloten om een reis van 5 weken te organiseren waarin ik berichten van Maryam zal doorgeven. Vanaf 24 juni zal ik gedurende die 5 weken elke week een video delen met een bericht dat op dat moment doorkomt. De doorgaves zullen worden gegeven in toegankelijk Engels. De data voor de doorgaves zijn 24 juni en 1, 8, 15 en 22 juli. Je kan je inschrijven voor deze reis van 5 weken via de volgende link

   Nadat je je hebt aangemeld, heb je toegang tot alle video’s en kun je ze in de toekomst bekijken wanneer je maar wilt. De videos zullen in het Engels zijn. Het inschrijfgeld voor deze reis van 5 weken is 33 Euro. Meer praktische informatie volgt na inschrijving.

   Veel liefs en groeten en hopelijk tot snel,

   Jan

   foto’s hier is een afbeelding van Moeder Maryam in Armenië

    

   Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

   23

   In this video I am sharing about the magic that happened while meeting Kristine here in Armenia and also about the presence of mother Mary ❤️?

   you can watch the video by following link

   In the coming time I will also share more about the projects I will do online. You can follow it here on the website and also on Youtube and Facebook. Feel free also to subscribe for the newsletter to stay in touch ❤️?

   Lots of love to all of you and lots of greets from Armenia,

   Jan

   Online Webinar _ “Entering a new world”
   Online Webinar “Entering a new world”

   (Online Webinar “Aanvang van een nieuwe wereld”)

   (English version see further)

   De voorbije weken en maanden voel ik heel sterk de uitnodiging om te starten met het delen van de berichten die ik doorkrijg. Via gidsen krijg ik heel veel informatie door over de tijd waarin we ons momenteel bevinden. Gezien ik nu al een tijdje in Armenië woon is het niet evident om fysiek iets te organiseren in bv. België of Nederland. Daarom voelt het goed om meer online te gaan werken in de toekomst. De jaren voor ik in Armenië was heb ik meerdere evenementen georganiseerd en dat was superfijn om te doen. Door online te werken kan ik zo ook de fysieke afstand overbruggen tussen de regio waar ik ben geboren en mijn nieuwe thuisland.

   De start van het online werken vangt aan met deze online webinar die zal doorgaan verspreid over 5 sessies. Tijdens de sessies zal ik de informatie doorgeven die op dat moment door wil komen. De sessies zullen telkens ongeveer 1,5 uur duren. Het concept is dat we telkens beginnen met een korte meditatie en afstemming waarna ik me zal afstemmen op hetgeen wil doorkomen van informatie. Nadien is er ook een korte deelcirkel waarin we samen met elkaar onze ervaringen delen. Het beloven 5 krachtige en interessante sessies te worden die elk aan zich voelen als sleutels voor de tijd waarin we ons nu momenteel bevinden.

   De 5 hoofdthema’s die reeds doorkwamen na afstemming zijn de volgende;

   • Liefde vanuit een Goddelijk perspectief
   • Wat dient zich momenteel aan in de wereld en een blik op de nieuwe wereld die we betreden vanuit een Goddelijk perspectief
   • Een Goddelijk perspectief op relaties in de nieuwe tijd
   • Hoe ons potentieel ten volle te leven in dit punt van de tijd
   • Het behouden van innerlijke vrede in een wereld van verandering

   De sessies zullen zoals aangegeven online doorgaan. Dit heeft als grote voordeel dat je van overal de sessies kan volgen, waar je op dat moment ook bent. De sessies zullen doorgaan via Zoom, je kan deze app gratis installeren op je telefoon of je computer. Verdere praktische info krijg je ook na inschrijving.

   De sessies zullen zowel worden gedaan in het Nederlands als in het Engels. De data voor de 5 Nederlandstalige sessies zijn 13, 17, 21, 25 en 29 juni telkens om 19u lokale Belgisch/Nederlandse tijd. Duur per sessie ongeveer 1,5 uur. De informatie die doorkomt tijdens de afstemming die ik zelf zal doen zal ik ook opnemen en daarna bezorgen aan iedere deelnemer zodat je er later indien gewenst opnieuw kan naar luisteren, of dat je op een ander moment kan luisteren als je bv een sessie niet kan volgen. Ik zal ook vrijblijvend een privé facebook pagina openen voor de deelnemers waar we met zijn allen ervaringen kunnen uitwisselen en in contact blijven.

   Voel je de “call”? Wil je graag mee op deze reis?

   Inschrijven kan via de bijgevoegde link of je kan me ook een berichtje sturen. Daarna stuur ik alle praktische info door.

   Speciale actie als je vandaag inschrijft krijg je een korting van 10%. De deelnamekosten bedragen 55 Euro voor alle 5 sessies samen.

   Ken je mensen die geïnteresseerd kunnen zijn breng hen dan gerust op de hoogte. Wil je graag ook op de hoogte blijven van toekomstige evenementen stuur me dan gerust je mailgegevens en dan hou ik je via weg ook op de hoogte in de toekomst.

   Hopelijk tot gauw!

   Hartegroet vanuit Armenië,

   Jan

   (inschrijving Nederlandstalige versie via onderstaande link)

     

    ENGLISH VERSION

    The past weeks and months I strongly feel the invitation to start with sharing the messages I receive. Through my guides I am receiving a lot of info about the time in which we are at this point of time. Taking into account that I am now already living some time in Armenia makes it not so evident to organise live events in for example Belgium and Holland or other places. That is why it feels good to start working more online from now on. The years before I was living in Armenia I organised several events and that was very nice to do. By working online I am also able to go beyond the distance between the regio I was born, my new homeland and other places.

    The start of this online work is this online webinar which will take places spread over 5 sessions. During the sessions I will transfer the information that wants to come through at that moment. The sessions will take about 1,5 hour each. The concept is that we start each time with a short tuning in and meditation after which I will tune in on that what wants to come through from information. After that each time there will also be a short sharing circle during which we can share our experiences. It will 5 powerful and interesting sessions who each feel as keys for the time in which we arrived in this point of time.

    The 5 main themes which already came through after tuning in are the following;

    • Love from a divine perspective
    • What is currently present in the world and a view on the new world that we are entering seen from a divine perspective
    • A divine perspective on relations in the new world
    • How to fully live our potential in this point of time
    • How to stand our ground and keep our inner peace in a world of changes

    As said the sessions will take place online. The big advantage of this is that you can tune in and participate from wherever you are at that time. The sessions will be done with Zoom, you can freely download the app on your phone or computer. More practical details will follow after inscription.

    The sessions will take place both in Dutch and English. The dates fort he English version are 15, 19, 23 and 27 June and 1st of July. The sessions will take place at 19h (Brussels Time Zone/GMT+2). Each sessions will take about 1,5 hour. The information that comes through during the session through myself, I will record and sent after to each participant. So you will be able to listen afterwards again if you want or if you would not be able to participate in one session. I will also create a private facebook group for participants who want where we can share together experiences and stay in touch.

    Do you feel the call? You want to join on this journey?

     

    Subscribing is possible through the added link or you can also sent me a message. After I will share all practical info.

    Special action; when you subscribe today or tomorrow you receive a discount of 10%. De participating cost is 55 Euro for all 5 sessions.

    You know people who could be interested? Feel free to share with them. You want to stay in touch for future events to come? Feel free to sent me your mail and I will share new projects with you in that way in the future also.

    Hopefully till soon!

    Greets from the heart from Armenia,

    Jan

    (subscribing for English version by link below)

     created_image_1591299150197

     created_image_1591299911840

     We woke up from a dream

     297

      

     Good morning world, this days I wrote a poem of hope I would like to share with you,

     Goeiemorgen wereld, dezer dagen schreef ik een gedicht van hoop dat ik graag met je wil delen,

     Բարի լույս աշխարհ, այս օրերին ես հուսադրող բանաստեղծություն եմ գրել, որը կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ,

       We woke up from a dream

     (Dutch version see below, Nederlandse versie zie verder) (Armenian version see below, հայերեն թարգմանությունը տես ներքևում)

     We woke up from a dream
     And we looked into the empty streets
     We heard people signing from their balcony’s

     We woke up from a dream
     And we saw there was no pollution in the air
     So we could see a sky more blue than ever before

     We woke up from a dream
     And we could hear more birds signing than ever before
     So we could here the promise of a new spring coming like we never heard it before

     We woke up from a dream
     And we could simply see how we have been always sleeping awake before
     And we realized that we are more alive than ever before

     We woke up from a dream
     And we looked to the world with new eyes
     And we saw a before and an after

     From the heart,

     Jan

     (Nederlandse versie)

     We ontwaakten uit een droom

     We ontwaakten uit een droom
     En we aanschouwden de lege straten
     We hoorden mensen zingen vanop hun balkon

     We ontwaakten uit een droom
     En we zagen dat er geen vervuiling in de lucht was
     Dus we konden een hemel aanschouwen die blauwer was dan ooit tevoren

     We ontwaakten uit een droom
     En we hoorden meer vogels zingen dan ooit tevoren
     En zo konden we de belofte van een nieuwe lente voelen zoals we dat nooit eerder hadden ervaren

     We ontwaakten uit een droom
     En we konden zien hoe we voorheen wakker sliepen
     En we stelden vast dat we levendiger zijn dan ooit tevoren

     We ontwaakten uit een droom
     En we keken naar de wereld met nieuwe ogen
     En we zagen een voor en een na

     Uit het hart,

     Jan

     (հայերեն թարգմանություն)

     Մենք արթնացանք երազից

     Մենք արթնացանք երազից
     Եվ մենք տեսանք դատարկ փողոցները,
     Մենք լսեցինք մարդկանց, ովքեր երգում էին իրենց պատշգամբից

     Մենք արթնացանք երազից
     Եվ մենք տեսանք, որ օդում աղտոտվածություն չկա,
     Այսպիսով, մենք կարող էինք տեսնել մի երկինք, որն ավելի պայծառ էր, քան երբևէ

     Մենք արթնացանք երազից
     Եվ մենք լսեցինք ավելի շատ թռչուններ, որոնք երգում էին, քան երբևէ,
     Եվ այսպես, մենք կարող էինք զգալ նոր գարնան խոստումը, ինչպես նախկինում չէինք զգացել

     Մենք արթնացանք երազից
     Եվ մենք կարող էինք տեսնել, թե ինչպես նախկինում արթուն քնած էինք,
     Եվ մենք գտանք, որ հիմա մենք ավելի կենդանի ենք, քան երբևէ

     Մենք արթնացանք երազից
     Եվ մենք նոր հայացքով նայեցինք աշխարհին,
     Եվ մենք տեսանք անցյալն ու ապագան

     Սրտից

     Յան