The liberation of Armenia – de bevrijding van Armenië

0
762

The liberation of Armenia by the Godess (Dutch Version below-Nederlandse versie onderaan)

 
April 23, 2018
 
When I wake up in the morning I feel that something important is about to happen in Armenia. At breakfast I tell my feeling to the people in which house i stay. Later that day some Armenian women come along with whom I had been on a trip earlier. Together we drive to a temple listening to the name temple of the Angels somewhere outside of Yerevan. At the same time, millions of people come together in the streets of Yerevan. Before leaving, I quickly take a bottle of water from the source of Glastonbury. Arriving at the temple we are alone in the temple as everyone is currently in Yerevan. one of the women takes me to a room in the old temple where there is an old altar. This is an old water altar she says … Suddenly I realize why I still had to take some water with me … Here for the water altar … The energy of the place feels very powerful … I feel I have to stay at the altar while the 5 women doing a ritual a bit further in the temple … As I spread water on the altar I hear how the women start to sing … I deeply feel the presence of Johannes the Baptist who is very close this days … I close my eyes and I feel that all I have to do is make space for the woman … I feel the energy of the energetic constellation we are in … It does not matter who I am anymore … I feel that I should stand in the energy of the masculine that creates space fort he feminine … That it is not longer about me as a person … I am no more than a channel in this moment … I feel the connection with Armenia and the women who do a ritual … I feel the connection with the millions of people who are currently walking around the city and abroad … All kinds of images appears before my eyes … Suddenly appears the image where the women who are doing the ritual are the key to the opening of the energy of Armenia … They energetically turn the key … During the ritual energetic gates in this temple are opening up that radiate in Yerevan … A collective energy that finds its way through the whole country and people … I again see the image of the goddess hanging over Yerevan like a veil as I also saw it in a previous image when I was on the terrace of my residence overlooking the city earlier … in the image of Anahit but also in the face of other goddesses, the goddess with different faces … with the support of the angels … This time the gates are fully opened and the energy radiates massively … And it’s the women who open the gates energetically … The only thing I have to do as a man is to keep the space … Being present … For them … When the ritual is done we go back to the car and the women get a lot of messages from friends … Just at that moment the current president decided to quit his office … Armenia is liberated … When we drive through the streets we see people everywhere who sing and dance … People who laugh and are liberated … A whole nation that unites … People who sing and dance on the streets … People who unite in love instead of fighting … the Goddess has been awakend … It is more clear than ever why I am here … Why I met these women … Why fate has brought me here in this period … To be a channel just like these women and many other people for the energy that wants to make its way to earth … The many people and lightworkers all over the world who work to be a channel of light and love … What I feel more than ever is that it is about cooperation and co-creation … And service for the bigger picture … That’s what it’s about … When we drive through the streets of Yerevan a deep collective healing can be felt … I feel a deep connection with this country where I’ve never been in this life and that feels like home … Like my soul has always known this country …
 
De bevrijding van Armenië door de Godin (Nederlandse versie)
 
23 april 2018
 
Wanneer ik ’s morgens wakker word voel ik dat er iets belangrijks staat te gebeuren in Armenië. Aan het ontbijt vertel ik mijn gevoel dat er iets zal gebeuren vandaag aan de gastvrouw waar ik verblijf. Ik heb een voorgevoel … Later die dag komen enkele Armeense vrouwen langs waarmee ik eerder op stap was. Samen rijden we naar een tempel luisterend naar de naam tempel van de Engelen iets buiten Yerevan. Op hetzelfde moment komen miljoenen mensen samen in de straten van Yerevan. Voor vertrek neem ik nog vlug een flesje water mee uit de bron van Glastonbury. Aangekomen bij de tempel blijken we alleen op de plek te zijn gezien iedereen momenteel in Yerevan is. één van de vrouwen neemt me mee naar een ruimte in de tempel waar een oud altaar staat. Dit is een oud wateraltaar zegt ze … Opeens besef ik waarom ik nog vlug wat water diende mee te nemen … Hier voor het wateraltaar … De energie van de plek voelt heel krachtig aan … Ik voel dat ik bij het altaar dien te blijven terwijl de 5 vrouwen iets verderop in de tempel een ritueel doen … Ik voel opnieuw heel sterk de aanwezigheid van Johannes de Doper die de laatste tijd heel sterk aanwezig is … Terwijl ik water op het altaar uitspreid hoor ik hoe de vrouwen beginnen te zingen … Ik sluit mijn ogen en ik voel dat het enige wat ik dien te doen ruimte maken is voor het vrouwelijke om te zakken … We zitten als het ware in een energetische opstelling voel ik … Het maakt niet meer uit wie ik ben … Ik voel dat ik in de energie dien te gaan staan van het mannelijke dat ruimte schept voor het vrouwelijke om te zakken … Dat het niet over mij als persoon gaat … Ik ben niet meer dan een kanaal … Ik voel de verbinding met Armenië en de vrouwen die een ritueel doen … Ik voel de verbinding met de miljoenen mensen die momenteel in de stad rondlopen … Allerlei beelden verschijnen op mijn netvlies … Opeens verschijnt het beeld waarbij de vrouwen die het ritueel uitvoeren als het ware de sleutel zijn voor de opening van de energie van Armenië … Zij draaien figuurlijk de sleutel om … Tijdens het ritueel openen zich energetische poorten in deze tempel die doorstralen in Yerevan … Een collectieve energie die zich door het hele land en mensen een weg zoekt … Ik zie opnieuw het beeld van de godin die als een sluier over Yerevan hangt zoals ik het eerder zag in een vorig beeld wanneer ik op het terras van mijn verblijfplaats over de stad uitkeek … in de vorm van Anahit en vele andere gezichten van de Godin, de godin met vele gezichten … samen met de engelen … Deze keer zijn de poorten volledig geopend en straalt de energie massaal door … En het zijn de vrouwen die de poorten energetisch openen … Het enige wat ik als man dien te doen is de ruimte houden … Aanwezig zijn … Voor hen … Wanneer het ritueel gedaan is gaan we terug naar de wagen en krijgen de vrouwen massaal berichten van vrienden … Net op dat moment heeft de huidige president beslist op zijn ambt op te zeggen … Armenië is bevrijd … Wanneer we door de straten rijden zien we overal mensen die zingen en dansen … Mensen die lachen en bevrijd zijn … Een hele natie die zich verenigt … Mensen die zingen en dansen op straat … de godin is ontwaakt …Mensen die zich verenigen in liefde ipv in strijd … Het is me meer dan ooit duidelijk waarom ik hier ben … Waarom ik deze vrouwen hebben ontmoet … Waarom het lot me net in deze periode hierheen heeft gebracht … Om een kanaal te zijn net zoals deze vrouwen en vele andere mensen voor de energie die zich een weg wil banen naar de aarde … De vele mensen en lichtwerkers overal ter wereld die zich dienstbaar opstellen om een kanaal te zijn van licht en liefde … Wat ik hier meer dan ooit voel is dat het gaat over samenwerking en cocreatie … En dienstbaarheid voor het groter geheel … Daar gaat het over … Wanneer we door de straten van Yerevan rijden is een diepe collectieve heling voelbaar … Ik voel een diepe verbondenheid met dit land waar ik in dit leven nooit eerder ben geweest en dat zo als thuis voelt … Alsof mijn ziel dit land altijd heeft gekend …
 
Hartegroet,
 
Jan
 
https://www.janmoeyaert.com/2018/04/24/the-liberation-of-armenia-de-bevrijding-van-armenie/
52e19b042f74e4c5a067bfb78eadd974 anahit-e1504020600283

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here