Messages from Maryam – 5 weeks journey starting from June 24

0

Messages from Maryam

(Dutch version see below – Nederlandstalige versie zie verder)

This days the red roses in our garden here in Armenia are fully blossoming again. I feel deep gratitude to feel and see the presence from this divine beings. As on all levels they feel as a divine manifestation of love. There have been a time in my life that flowers were just flowers and I took that for granted. But now in essence I deeply feel and believe they also have a soul and have their own DNA like we all have. That is also why for example nurturing them and giving them water has become some kind of sacred act. So it is also amazing to see how freely they flower in this period of the year. To be in contact with them and in general with nature is a blessing.

When it comes to the red roses I also feel a deep connection with Mother Mary or Maryam as she is called in Armenia. So it also doesn’t feel as a coincidence that there are so much in our garden. It is a blessing also that Kristine’s father putted so many roses and that we can nurture them now. When it comes to Maryam and the red roses as told in the video I posted here a few days ago the energy of Maryam has been very present in my life and also in the meeting with Kristine. Some magic also happened where Kristine and I could both feel the guidance and presence from her in our meeting. More about the story of Maryam and the red rose you can listen in the video I posted. by following link

Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

As also told in the video already some time I feel the invitation to share messages from Maryam or Mother Mary. The past years she became more and more present in my life. A huge shift for that was when I had a vision in which I received a message from mother Mary. It was at the time when I was in Zaragoza in Spain now a few years ago when I was travelling for months in Spain while living a nomadic life. After that time she became very present. Until now I have never shared about that experience but in the project that I will start I will also share about that vision.

So in this message I would like to share that I decided to organise a 5 weeks journey during which I will transmit messages from Maryam. Starting from 24 of June, during that 5 weeks I will share every week one video with a message that will come through in the moment. The transmissions will be in easy understandable English. The dates for the transmissions will be June 24 and July 1, 8, 15 and 22. You can subscribe for this 5 weeks journey in English through the  following link

After subsribing you will have access to all videos and you will be able to look to them in the future whenever you want. The participation fee for this 5 weeks journey is 33 Euro. More practical info will follow after subscribing.

Lots of love and greets and hopefully till soon,

Jan

pictures here is an image of Mother Maryam in Armenia

Picture_20200610_124414334

(Dutch version – Nederlandstalige versie)

BERICHTEN VAN MARYAM

Dezer dagen bloeien de rode rozen in onze tuin hier in Armenië weer volop. Ik voel diepe dankbaarheid om de aanwezigheid van deze goddelijke wezens te voelen en te zien. Op elk niveau voelen ze als een goddelijke manifestatie van liefde. Er is een tijd in mijn leven geweest dat bloemen slechts bloemen waren en dat ik alles vanzelfsprekend vond. Maar nu voel en geloof ik diep dat ze ook een ziel hebben en hun eigen DNA hebben zoals we dat allemaal hebben. De rozen voeden en water geven en werken met de natuur is voor mezelf ook op een bepaalde manier iets heilig geworden. Het is dan ook geweldig om te zien hoe vrij ze bloeien in deze periode van het jaar. Contact hebben met hen en in het algemeen met de natuur is een zegen.

Wat betreft de rode rozen voel ik ook een diepe band met Moeder Maria of Maryam zoals ze in Armenië wordt genoemd. Het is dus ook geen toeval dat er zoveel in onze tuin groeien voel ik zelf. Het is ook een zegen dat de vader van Kristine zoveel rozen heeft geplant en dat we ze nu kunnen verzorgen. Als het gaat om Maryam en de rode rozen zoals verteld in de video die ik hier een paar dagen geleden plaatste, is de energie van Maryam erg aanwezig geweest in mijn leven en ook in de ontmoeting met Kristine. Er gebeurde ook heel veel magie waarbij Kristine en mezelf allebei de begeleiding en aanwezigheid van haar konden voelen tijdens onze ontmoeting. Meer over het verhaal van Maryam en de rode roos kun je beluisteren in de video die ik heb gepost. Via volgende link

Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

Zoals ik ook aangeef in de video voel ik de uitnodiging om berichten van Maryam of Moeder Maria te delen. De afgelopen jaren werd ze steeds meer aanwezig in mijn leven. Een enorme shift daarin was toen ik een visioen had waarin ik een bericht van moeder Maria ontving. Het was in de tijd dat ik een paar jaar geleden in Zaragoza in Spanje was, toen ik maandenlang in Spanje reisde terwijl ik een nomadisch leven leidde. Na die tijd werd ze meer en meer present. Tot nu toe heb ik nooit over die ervaring verteld, maar in het project dat ik zal starten, zal ik daarover ook delen.

Dus in dit bericht zou ik willen delen dat ik heb besloten om een reis van 5 weken te organiseren waarin ik berichten van Maryam zal doorgeven. Vanaf 24 juni zal ik gedurende die 5 weken elke week een video delen met een bericht dat op dat moment doorkomt. De doorgaves zullen worden gegeven in toegankelijk Engels. De data voor de doorgaves zijn 24 juni en 1, 8, 15 en 22 juli. Je kan je inschrijven voor deze reis van 5 weken via de volgende link

Nadat je je hebt aangemeld, heb je toegang tot alle video’s en kun je ze in de toekomst bekijken wanneer je maar wilt. De videos zullen in het Engels zijn. Het inschrijfgeld voor deze reis van 5 weken is 33 Euro. Meer praktische informatie volgt na inschrijving.

Veel liefs en groeten en hopelijk tot snel,

Jan

foto’s hier is een afbeelding van Moeder Maryam in Armenië

 

Some magic about how Kristine and I met here in Armenia and the presence of Mother Mary

0

In this video I am sharing about the magic that happened while meeting Kristine here in Armenia and also about the presence of mother Mary ❤️?

you can watch the video by following link

In the coming time I will also share more about the projects I will do online. You can follow it here on the website and also on Youtube and Facebook. Feel free also to subscribe for the newsletter to stay in touch ❤️?

Lots of love to all of you and lots of greets from Armenia,

Jan

Online Webinar _ “Entering a new world”

0Online Webinar “Entering a new world”

(Online Webinar “Aanvang van een nieuwe wereld”)

(English version see further)

De voorbije weken en maanden voel ik heel sterk de uitnodiging om te starten met het delen van de berichten die ik doorkrijg. Via gidsen krijg ik heel veel informatie door over de tijd waarin we ons momenteel bevinden. Gezien ik nu al een tijdje in Armenië woon is het niet evident om fysiek iets te organiseren in bv. België of Nederland. Daarom voelt het goed om meer online te gaan werken in de toekomst. De jaren voor ik in Armenië was heb ik meerdere evenementen georganiseerd en dat was superfijn om te doen. Door online te werken kan ik zo ook de fysieke afstand overbruggen tussen de regio waar ik ben geboren en mijn nieuwe thuisland.

De start van het online werken vangt aan met deze online webinar die zal doorgaan verspreid over 5 sessies. Tijdens de sessies zal ik de informatie doorgeven die op dat moment door wil komen. De sessies zullen telkens ongeveer 1,5 uur duren. Het concept is dat we telkens beginnen met een korte meditatie en afstemming waarna ik me zal afstemmen op hetgeen wil doorkomen van informatie. Nadien is er ook een korte deelcirkel waarin we samen met elkaar onze ervaringen delen. Het beloven 5 krachtige en interessante sessies te worden die elk aan zich voelen als sleutels voor de tijd waarin we ons nu momenteel bevinden.

De 5 hoofdthema’s die reeds doorkwamen na afstemming zijn de volgende;

 • Liefde vanuit een Goddelijk perspectief
 • Wat dient zich momenteel aan in de wereld en een blik op de nieuwe wereld die we betreden vanuit een Goddelijk perspectief
 • Een Goddelijk perspectief op relaties in de nieuwe tijd
 • Hoe ons potentieel ten volle te leven in dit punt van de tijd
 • Het behouden van innerlijke vrede in een wereld van verandering

De sessies zullen zoals aangegeven online doorgaan. Dit heeft als grote voordeel dat je van overal de sessies kan volgen, waar je op dat moment ook bent. De sessies zullen doorgaan via Zoom, je kan deze app gratis installeren op je telefoon of je computer. Verdere praktische info krijg je ook na inschrijving.

De sessies zullen zowel worden gedaan in het Nederlands als in het Engels. De data voor de 5 Nederlandstalige sessies zijn 13, 17, 21, 25 en 29 juni telkens om 19u lokale Belgisch/Nederlandse tijd. Duur per sessie ongeveer 1,5 uur. De informatie die doorkomt tijdens de afstemming die ik zelf zal doen zal ik ook opnemen en daarna bezorgen aan iedere deelnemer zodat je er later indien gewenst opnieuw kan naar luisteren, of dat je op een ander moment kan luisteren als je bv een sessie niet kan volgen. Ik zal ook vrijblijvend een privé facebook pagina openen voor de deelnemers waar we met zijn allen ervaringen kunnen uitwisselen en in contact blijven.

Voel je de “call”? Wil je graag mee op deze reis?

Inschrijven kan via de bijgevoegde link of je kan me ook een berichtje sturen. Daarna stuur ik alle praktische info door.

Speciale actie als je vandaag inschrijft krijg je een korting van 10%. De deelnamekosten bedragen 55 Euro voor alle 5 sessies samen.

Ken je mensen die geïnteresseerd kunnen zijn breng hen dan gerust op de hoogte. Wil je graag ook op de hoogte blijven van toekomstige evenementen stuur me dan gerust je mailgegevens en dan hou ik je via weg ook op de hoogte in de toekomst.

Hopelijk tot gauw!

Hartegroet vanuit Armenië,

Jan

(inschrijving Nederlandstalige versie via onderstaande link)

 

ENGLISH VERSION

The past weeks and months I strongly feel the invitation to start with sharing the messages I receive. Through my guides I am receiving a lot of info about the time in which we are at this point of time. Taking into account that I am now already living some time in Armenia makes it not so evident to organise live events in for example Belgium and Holland or other places. That is why it feels good to start working more online from now on. The years before I was living in Armenia I organised several events and that was very nice to do. By working online I am also able to go beyond the distance between the regio I was born, my new homeland and other places.

The start of this online work is this online webinar which will take places spread over 5 sessions. During the sessions I will transfer the information that wants to come through at that moment. The sessions will take about 1,5 hour each. The concept is that we start each time with a short tuning in and meditation after which I will tune in on that what wants to come through from information. After that each time there will also be a short sharing circle during which we can share our experiences. It will 5 powerful and interesting sessions who each feel as keys for the time in which we arrived in this point of time.

The 5 main themes which already came through after tuning in are the following;

 • Love from a divine perspective
 • What is currently present in the world and a view on the new world that we are entering seen from a divine perspective
 • A divine perspective on relations in the new world
 • How to fully live our potential in this point of time
 • How to stand our ground and keep our inner peace in a world of changes

As said the sessions will take place online. The big advantage of this is that you can tune in and participate from wherever you are at that time. The sessions will be done with Zoom, you can freely download the app on your phone or computer. More practical details will follow after inscription.

The sessions will take place both in Dutch and English. The dates fort he English version are 15, 19, 23 and 27 June and 1st of July. The sessions will take place at 19h (Brussels Time Zone/GMT+2). Each sessions will take about 1,5 hour. The information that comes through during the session through myself, I will record and sent after to each participant. So you will be able to listen afterwards again if you want or if you would not be able to participate in one session. I will also create a private facebook group for participants who want where we can share together experiences and stay in touch.

Do you feel the call? You want to join on this journey?

 

Subscribing is possible through the added link or you can also sent me a message. After I will share all practical info.

Special action; when you subscribe today or tomorrow you receive a discount of 10%. De participating cost is 55 Euro for all 5 sessions.

You know people who could be interested? Feel free to share with them. You want to stay in touch for future events to come? Feel free to sent me your mail and I will share new projects with you in that way in the future also.

Hopefully till soon!

Greets from the heart from Armenia,

Jan

(subscribing for English version by link below)

created_image_1591299150197

created_image_1591299911840

We woke up from a dream

0

 

Good morning world, this days I wrote a poem of hope I would like to share with you,

Goeiemorgen wereld, dezer dagen schreef ik een gedicht van hoop dat ik graag met je wil delen,

Բարի լույս աշխարհ, այս օրերին ես հուսադրող բանաստեղծություն եմ գրել, որը կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ,

  We woke up from a dream

(Dutch version see below, Nederlandse versie zie verder) (Armenian version see below, հայերեն թարգմանությունը տես ներքևում)

We woke up from a dream
And we looked into the empty streets
We heard people signing from their balcony’s

We woke up from a dream
And we saw there was no pollution in the air
So we could see a sky more blue than ever before

We woke up from a dream
And we could hear more birds signing than ever before
So we could here the promise of a new spring coming like we never heard it before

We woke up from a dream
And we could simply see how we have been always sleeping awake before
And we realized that we are more alive than ever before

We woke up from a dream
And we looked to the world with new eyes
And we saw a before and an after

From the heart,

Jan

(Nederlandse versie)

We ontwaakten uit een droom

We ontwaakten uit een droom
En we aanschouwden de lege straten
We hoorden mensen zingen vanop hun balkon

We ontwaakten uit een droom
En we zagen dat er geen vervuiling in de lucht was
Dus we konden een hemel aanschouwen die blauwer was dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we hoorden meer vogels zingen dan ooit tevoren
En zo konden we de belofte van een nieuwe lente voelen zoals we dat nooit eerder hadden ervaren

We ontwaakten uit een droom
En we konden zien hoe we voorheen wakker sliepen
En we stelden vast dat we levendiger zijn dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we keken naar de wereld met nieuwe ogen
En we zagen een voor en een na

Uit het hart,

Jan

(հայերեն թարգմանություն)

Մենք արթնացանք երազից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք դատարկ փողոցները,
Մենք լսեցինք մարդկանց, ովքեր երգում էին իրենց պատշգամբից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք, որ օդում աղտոտվածություն չկա,
Այսպիսով, մենք կարող էինք տեսնել մի երկինք, որն ավելի պայծառ էր, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք լսեցինք ավելի շատ թռչուններ, որոնք երգում էին, քան երբևէ,
Եվ այսպես, մենք կարող էինք զգալ նոր գարնան խոստումը, ինչպես նախկինում չէինք զգացել

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք կարող էինք տեսնել, թե ինչպես նախկինում արթուն քնած էինք,
Եվ մենք գտանք, որ հիմա մենք ավելի կենդանի ենք, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք նոր հայացքով նայեցինք աշխարհին,
Եվ մենք տեսանք անցյալն ու ապագան

Սրտից

Յան

The bigger picture – stand your ground and find the blessings in this challenging times

0

What is happening in the world from a bigger perspective

(Nederlandse versie zie verder, Dutch version below)

How to turn this challenges times in blessings?

The whole world is going in quarantine this days and the real virus and pandemy in the world is not an illness but FEAR

In some kind of way you can say that the whole world is also pushed in a collective silence retreat right now and maybe humanity can turn this in a blessing

What is the blessing in all of this if we are not focussing on fear?

We can now more than ever make time to sit and contemplate on what we are afraid of in life, we can make time to meditate on our dreams and our challenges, we can take time to focus on what we really want in life, time to connect with ourselves, time to step out of the rat race  … The hidden blessing is that we are pushed to sit with ourselves and be with ourselves … Or we can be also choose to be overwhealmed by fear…

Where we choose for?

This is a good time how we as humanity can find stillness in the storm. There are things in the world we can not control but we as humans have the power and free will to decide how we react on things around us.

Make this time a blessing and always remember that difficult times and challenges carry hidden blessings in them.

So don’t worry but find the silence in yourself in this point of time. The world needs your light. Go in nature and look how nature is awakening and rises out of death of winter like it does every year. Life always rises like a phoenix of its ashes. That is an universal law

Don’t worry be happy and let the real virus called FEAR be like a wind that touches your branches but be flexible and at the same time be rooted like the oak tree, stand firm and find the silence in the storm

From the heart

Jan

 

Wat er gebeurt in de wereld vanuit een groter  perspectief

Hoe verander je moeilijke tijden in zegeningen?

De hele wereld gaat momenteel in quarantaine en het echte virus en de pandemie in de wereld is geen ziekte maar ANGST

Op de een of andere manier kun je zeggen dat de hele wereld nu ook in een collectieve stilte-retraite wordt geduwd en misschien kan de mensheid dit in een zegening veranderen

Wat is de zegen van dit alles als we kiezen om niet te focussen op angst?

We kunnen nu meer dan ooit tijd maken om stil te vallen en na te denken over waar we bang voor zijn in het leven, we kunnen tijd vrijmaken om te mediteren over onze dromen en onze uitdagingen in het leven, we kunnen de tijd nemen om ons te concentreren op wat we echt willen in het leven, tijd om verbinden met onszelf, tijd om uit de ratrace te stappen … De verborgen zegen is dat we worden gedwongen om met onszelf te gaan zitten en bij onszelf te zijn … Of we kunnen ook kiezen om overweldigd te worden door angst …

Waar kiezen we voor?

Dit is een goede tijd hoe wij als mensheid stilte kunnen vinden in de storm. Er zijn dingen in de wereld die we niet kunnen beheersen, maar wij als mensen hebben de macht en de vrije wil om te beslissen hoe we reageren op dingen om ons heen.

Maak van deze tijd een zegen en onthoud altijd dat moeilijke tijden en uitdagingen in een groter geheel verborgen zegeningen in zich dragen.

Dus maak je geen zorgen, maar vind de stilte in jezelf in deze tijd. Ga de natuur in en kijk hoe de natuur ontwaakt en uit de dood van de winter opstaat zoals elk jaar. Het leven rijst altijd op als een feniks uit zijn as. Dat is een universele wet

Maak je geen zorgen, wees gelukkig en laat het echte virus genaamd angst zijn als een wind die je takken raakt, maar wees flexibel en tegelijkertijd geworteld als de eik, blijf standvastig en vind de stilte in de storm

Uit het hart

Jan

Schrijf- en stilteweek Armenie 14 t/m 22 maart 2020

0

Nieuw geplande groepsreis voor de momentbeslissers aan supervoordelige prijs

Schrijf- en stilteweek Armenie Zat 14 maart t/m Zo 22 maart 2020

Heb je zin om een weekje te schrijven en je te verbinden met jezelf en de stilte in een prachtig land vol ongerepte natuur ? Plan je een boek te schrijven of heb je gewoon zin om recreatief te schrijven? In deze week ligt de focus op schrijven vanuit de stilte in jezelf en met jezelf en de natuur als inspiratiebron. Dit in combinatie met het bezoeken van Armenie en zijn krachtplekken waarin je dit prachtige land op een unieke manier zult leren kennen.

Dit is bovenal een reis voor de momentbeslissers en gaat door van zaterdag 14 maart t/m zondag 22 maart. Het is ook een ideale periode net voor de aanvang van de lente om het jaar hernieuwd in te zetten.

De prijs voor deze reis is 1.333 Euro inclusief;

– rechtstreekse vlucht Brussel – Yerevan heen en terug

– luchthaventransfer heen- en terug naar Golden Apricot B&B

– alle maaltijden

– alle overnachtingen in Golden Apricot B&B

– alle transport ter plaatse met comfortabele wagen

– volledige organisatie en omkadering reis

 1. (onder voorbehoud beschikbaarheid en vluchtprijzen)

maw een reis waarin alles is geregeld en voorzien opdat je ten volle kan zakken in het moment. Deze reis is een absolute buitenkans ook om aan een voordelige prijs een land te bezoeken dat momenteel wereldwijd op vele to do lijstjes komt te staan van reizigers en reisorganisaties

praktisch voor de reis; reizen in Armenie is veilig en staat op de lijst van meest veilige landen ter wereld om te reizen en er is geen visum nodig voor reizen naar Armenie, enkel een internationaal paspoort dat minstens 6 maanden geldig is bij aankomst

Wil je er graag bij zijn?

Je kan deze reis vanaf vandaag boeken en dit tot en met aanstaande vrijdag. Daarna is inschrijving niet meer mogelijk. Je kan me een berichtje sturen via info@janmoeyaert.com als je er graag bij wil zijn alsook voor eventuele vragen over de reis.

Hartegroet en misschien tot gauw in Armenie,

Jan

Wedding Kristine and Jan – Armenia – short movie from our wedding in Armenia mady by AK Wedding

0

Short movie from our wedding in Armenia made by Andranik from AK Wedding

you can watch the movie by this link

https://youtu.be/NgiPcafRIbc

Thanks a lot to Andranik for making this amazing video and thanks a lot also to all the people who helped making our wedding day an unforgettable day. But most of all thanks to my Beloved Kristine for writing our love story together and also for all the preparation and organization you did for our wedding day and for making it an amazing day.

More news and the full movie from our wedding you can find on my youtube channel and here on my website

Lots of love

Jan

message 2020

0

publicatie nieuw boek “Geheim Erfgoed”

0

Picture_20191205_132537322

GEHEIM ERFOED

Bij deze ben ik verheugd om de publicatie aan te kondigen van mijn nieuw boek “Geheim erfgoed”. Ik geef het boek in eerste instantie uit in beperkte oplage. Alsook zal ik ieder besteld exemplaar persoonlijk signeren. De kost van het boek is 13 euro inclusief verzending voor Belgie en 15 euro inclusief verzending voor Nederland. De verzending van het boek zal gebeuren in de week van 16 december en je kan het boek dus ook in die week in je brievenbus verwachten. Je kan het boek vanaf vandaag bestellen via bijgevoegd bestellingsformulier.

Nooit eerder heb ik een verhaal geschreven waarvan ik voel dat het zowel de huidige als de toekomstige generaties aanbelangt. Het boek “Geheim erfgoed” is een verhaal dat gaat over een geheim en vergeten verhaal van onze verste voorouders.

Tekst backcover boek;

Wat als zou blijken dat het verhaal van de ark van Noah meer is dan zomaar een legende? In Armenië kwam ik op het spoor van een eeuwenoude geheime geschiedenis van onze verste voorouders. De ontdekkingen die ik deed in Armenië herschrijven de geschiedenis zoals we ze kennen volledig. In dit boek openbaar ik een geheim en vergeten verhaal dat gaat over de oorsprong van onze verste voorouders.

Het boek telt 84 bladzijden

Je kan jouw gesigneerde exemplaar bestellen door onderstaand bestellingsformulier in te vullen en daarnaast ook over te schrijven op rekening BE60 5230 8080 0570 op naam van Jan Moeyaert met vermelding boek “Geheim erfgoed”. (Bic code Triodos Bank België is TRIOBEBB)

Hartegroet,

Jan

Picture_20191205_132500136

Het boek der liefde en wijsheid als een sleutel voor de nieuwe tijd

0

Het boek der liefde en wijsheid als een sleutel voor de nieuwe tijd

Enkele jaren terug had ik een visioen van een nieuwe tijd die staat aan te breken ,een visioen dat ook als inleiding in mijn boek “het boek der liefde en wijsheid” staat beschreven en dat je via de bijgevoegde foto als bijgevoegd fragment kan lezen

Wat is nu het “boek der liefde en wijsheid”?

Het “boek der liefde en wijsheid” in zijn geheel is een bundeling mystieke teksten die sleutels tot de nieuwe tijd bevatten en een boek dat is ontstaan nadat het lot me naar Armenië bracht. Zonder zaken te willen labelen of teveel in concepten te willen gieten heb ik het gevoel dat ik het manuscript voorbij tijd en ruimte en doorheen verschillende levens heb meegedragen. Om het manuscript nu nu in dit boek opnieuw uit te dragen. Als sleutels voor iedere ziel die zich wil connecteren met zijn of haar ware zelf en de bron.

Telkens opnieuw krijg ik opnieuw de feedback van mensen dat de teksten in het boek heel bijzonder en krachtig zijn. Teksten die uitnodigen om telkens opnieuw te lezen. Gezien het een relatief klein boekje betreft met zijn 60 paginas heb ik nog eens ingevoeld op de prijs van het boek. Ik wil het boek immers ook graag zo toegankelijk mogelijk aanbieden. Daarnaast kunnen bepaalde zaken inherent niet in geld worden uitgedrukt. Daarnaast heb ik met hart en ziel dit boek vormgegeven. Na invoelen heb ik het gevoel dat ik het boek op vandaag voor 13 euro kan en wil aanbieden. Wat het boek uitdraagt gaat in essentie echter voorbij aan geld. Het gaat over wat het brengt voor de lezer. Wat lezers vinden van het boek kan je in de recensies iets verderop lezen.

Daarnaast voel ik ook dat de mensen die het boek bij lancering in juni hebben aangeschaft aan de initiele verkoopprijs bij deze uitzonderlijk een extra exemplaar kunnen aanschaffen voor zichzelf of om aan een geliefde te geven en dit aan een prijs van 7 euro. Dit als blijk van vertrouwen om het boek als eersten aan te hebben gekocht.

Zodus praktisch, wens je een exemplaar aan te schaffen; Je kan het boek bestellen door te bestellen via bijgevoegde link en het geld over te schrijven op rekening Triodos Bank België BE60 5230 8080 0570 op naam van Jan Moeyaert met vermelding “Boek der liefde en wijsheid”. (Bic codeTriodos Bank België is TRIOBEBB). De verzending volgt na bestelling en betaling. Vermeld in de betalingsmededeling je naam alsook de adres voor verzending van het boek

Books – Boeken

Omdat het perspectief van de lezer soms meer zegt over het boek hierbij ook enkele reacties die ik nadien van mensen ontving die het boek hebben besteld en gelezen

– Dag Jan, Ik heb net je boekje met veel aandacht uit gelezen of beter gezegd je manuscript over de liefde en de wijsheid. Een zeer inspirerend boekje Jan! Ik heb zelfs het gevoel dat je het boekje niet kán uitlezen, het laat zich opnieuw lezen, en opnieuw…en op opnieuw… . Het is zó diepzinnig, spiritueel en filosofisch geschreven en toch bevattelijk voor iedereen. Het voelt alsof je de pionier bent van ‘het universele hart’ alsook de drager van ‘de goddelijke ziel’, dit voorbij elke religie of levensbeschouwing. Hoewel reïncarnatie en visioenen mij vreemd zijn meen ik toch de boodschap begrepen te hebben van je profetieën. Ik hou van je gevleugelde woorden en doorleefde metaforen. Dat smaakt naar méér. Dus asjeblieft Jan, blijf schrijven. Dat is wat je ongetwijfeld het beste kan!

– In één adem uitgelezen, een prachtig pareltje

– Heb het boek vandaag in mijn brievenbus gevonden, gelijk beginnen lezen en ontroerd door de mooie teksten Dankjewel Jan …

Daarnaast voor de toekomst, gezien ik sinds de lancering nog niet in Belgie of Nederland ben geweest heb ik ook nog geen lezing of boekvoorstelling kunnen geven. Dat kan nog komen wanneer ik nog eens terug ben. Wil je graag een lezing bij jou laten doorgaan of een lezing over Armenie en het werk dat we hier doen stuur dan gerust ook een berichtje

Bestel bij deze alvast ook jouw exemplaar van het boek der liefde en wijsheid

hartegroet vanuit Armenie,

Jan

Books – Boeken

ABOUT ME

FOLLOW ME

1,377FansLike
401FollowersFollow
49SubscribersSubscribe

POPULAR ARTICLES